Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Niet alleen óm de politie roepen, maar ook náár de politie roepen!

(9 november 2007)

 

Er lopen momenteel en er zullen in West-Friesland diverse projecten gaan lopen om het onderwerp alcohol en drugs in relatie tot de Westfriese jeugd en jongeren aan te pakken. De nadruk wordt gelegd op preventie, voorlichting op onder andere scholen, en meerdere wijzen van tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. Er zijn nu eindelijk regionale samenwerkingen georganiseerd, en minister Guusje ter Horst heeft een convenant getekend samen met Noordhollandse gemeentes voor een gezamenlijke aanpak.

Het wordt ook wel eens tijd dat er écht iets stevigs gebeurt, West-Friesland is wat betreft alcoholgebruik door jongeren nu koploper in Europa. Een trieste vorm van kampioen zijn…

 

Zoals velen bekend is, maar zoals ook door velen ontkend wordt, is het drugsgebruik onder Westfriese jongeren ook schrikbarend hoog. Ik verwacht dat de verschillende projecten die lopen en zullen gaan lopen dit zullen gaan afremmen in de groei, en hoop dat ze het gebruik zelfs zullen verminderen.

Bewust maken van groepsprocessen in de vorm van groepsdruk, bewust maken van mensen die je stimuleren iets te gebruiken om hun eigen gebruik normaler te laten lijken doordat er dan meer mensen om zich heen ook gebruiken, bewust maken wat eigen beslissingen nemen inhoudt, laten weten wat drugs nu eigenlijk precies doen en wat ze je laten voelen, etc etc. Het zijn goede dingen om jongeren sterker en weerbaarder te maken tegen de hedendaagse gevaren. Zo’n beetje hetzelfde dat 50.000 jaar terug jongeren geleerd werd welke dieren giftig waren, welke dieren gevaarlijk waren, en welke stammen in de omgeving vijandig waren.

 

Wat jongeren en ouderen geleerd zou moeten worden, wat ze op het hart gedrukt moet worden, waar ze van doordrongen zouden moeten worden, is dat bovenstaande alleen niet goed genoeg is. Oók de handel moet ingedamd worden! Als de handel blijft bestaan en zelfs blijft doorgroeien, dan blijven de pogingen kinderen de drugsscčne in te trekken ook non-stop en zelfs sterker wordend op de kinderen inbeuken. Kinderen breken door niet-aflatende druk, en dat gebeurt steeds vaker.

De handel kan alleen ingedamd worden als de politie weet waar die handel zit, wie die handel bedrijven, wanneer die handel bedreven wordt, en welke voertuigen er eventueel bij betrokken zijn.

De politie weet veel, maar moet het uiteindelijk wel hebben van meldingen van burgers die iets weten of constateren. Dat versterkt onderzoeken die de politie uitvoert, vergroot de gegevensbanken die de politie heeft, en geeft de politie uiteindelijk de kans de voor jeugd en jongeren desastreuze handel af te remmen. Totaal stoppen is niet mogelijk, er gaat daarvoor teveel geld in deze handel om. Maar het aantal kinderen dat slachtoffer wordt van deze handelaren beperken en verminderen bevordert uiteindelijk de kwaliteit van onze samenleving, maakt leed minder, zorgt dat er minder gezinnen naar de kelder gejaagd worden, en vermindert de gigantische bedragen die jaarlijks aan psycho-sociale zorg uitgegeven moeten worden als gevolg van drugsgebruik.

 

Mensen durven vaak uit angst voor represailles geen contact met de politie op te nemen. Maar moet angst hetgene zijn dat onze samenleving kapot laat gaan?! Moet angst hetgene zijn dat uw kinderen, kleinkinderen, broers en zusjes, of uw buurkinderen kapot laat gaan?! Nee toch?

De politie kan u informeren hoe u anoniem uw verhaal kwijt kunt. Als u niet bang bent, informeer dan de politie zelf. Het maakt niet uit hoe u het doet, als er maar geďnformeerd wordt! Laten we samen proberen het monster van de drugs en drugshandelaren de kop in te drukken en onze samenleving niet over te laten nemen!

 

Hans Langbroek