Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Nuancering van overigens correcte opmerking
   (22 december 2004)  

Afgelopen maandag 20 december 2004 hield Stichting Woondiensten Enkhuizen een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het bouwplan aan de Meeuwenlaan. Dit vind ik een goed initiatief, mensen moeten betrokken worden bij hun woonomgeving, en betrokkenheid begint bij informatie! Zelf kon ik er niet heen omdat Petra Kiss en ik met de commissie Samenleving een werkbezoek hadden aan Stichting Breedband (de welzijnsstichting), wat zéér interessant was moet ik zeggen! Breedband heeft in korte tijd een grote groei doorgemaakt en dat op een heel gecontroleerde wijze voor elkaar gekregen. Echt goed!

De informatie die de mensen kregen was uitgebreid en correct. Voor zover ik begrepen heb zijn de omwonenden in het algemeen wel content met de bouwplannen, het wordt tenslotte een mooi en veelzijdig-functioneel complex.
Er werden wel opmerkingen gemaakt over het verdwijnen van het speelveld in verband met mogelijke overlast van hangende en voetballende jeugd op de openbare terreinen tussen de gebouwen. Die opmerkingen zijn denk ik wel terecht. Naar ik weet is het plan om een trapveld te creëren op het Tulpenplein, dat heeft voormalig wethouder Dirk van Pijkeren de jongeren op het lokaal jeugddebat tenminste toegezegd. Dit kwam op de vergadering van de Jongeren Advies Commissie, de JAC, op 13 december j.l. ook nog ter sprake. De JAC bracht de toezegging in herinnering.
Ook hadden omwonenden opmerkingen gemaakt over het verdwijnen van het huiskamerproject als eigen plek voor jongeren. Ze waren bang dat het gebrek aan zo'n eigen plek ook voor mogelijk toenemende overlast van hangende en eventueel klierende jongeren zou gaan zorgen. Directeur Harry Draaisma speelde volgens de berichtgeving, waar ik vanuit ga, de bal wat dit betreft door naar de gemeente. Die had besloten dat de jongeren geen zelfstandige ruimte meer krijgen.

Dit laatste is waar ik toch even snel en kort wat van wil zeggen. De opmerking van directeur Draaisma is correct, de gemeente besluit zoiets. Het is namelijk de gemeente die jongerenbeleid maakt, Breedband voert als welzijnsstichting dit beleid uit. Maar directeur Draaisma van Stichting Woondiensten Enkhuizen is ook directeur van welzijnsstichting Breedband. Breedband dat het huiskamerproject bestierde. En Breedband heeft, onder dus leiding van directeur Draaisma, met allerlei argumenten als teruglopende bezoekersaantallen, niet goed meer functioneren etc, de gemeente ervan weten te overtuigen dat het op dit moment toch echt beter was om het huiskamerproject te beëindigen. De gemeente (het college) heeft dit advies van een deskundig orgaan dus inderdaad opgevolgd...
Dus de bal doorspelen naar de gemeente (associatie: de politiek!) is niet helemaal conform wat er gaande geweest is. De opmerking over gemeentebeleid is dus letterlijk gezien correct, doch de nuances bepalen toch het geheel... De éne directeur die niet op geadviseerd beleid van de andere directeur in wil gaan, terwijl "de éne" en "de andere" één en dezelfde persoon is, hahaha

Ik vind het niet erg, maar wilde het toch even kwijt...