Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Nieuwe taalwet voor beschermen Fries

(14 februari 2011, bron: Nu.nl )

 

AMSTERDAM - Iedereen in de provincie Friesland heeft het recht in het contact met de overheid of in de rechtszaal zelf te kiezen voor de Nederlandse of Friese taal. Dat staat in de nieuwe taalwet die minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) zaterdag heeft gepresenteerd.

De nieuwe taalwet moet de positie van de Friese taal waarborgen.

Donner presenteerde de wet na afloop van een bezoek aan Omrop Frysl‚n in Leeuwarden. Het wetsvoorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord en wordt binnenkort voor een consultatieronde gepubliceerd.

Een onderdeel van de wet is de introductie van een Raad voor de Friese taal. Deze raad moet bijdragen aan het stimuleren en waarborgen van het gebruik van de Friese taal.

Ook bevat het wetsvoorstel bepalingen voor het afleggen van de eed of belofte in de Friese taal, met name voor ambtenaren, burgerlijke stand, notarissen, advocaten en leden van de rechterlijke macht.

Raad van Europa

Eind vorig jaar werd nog bekend dat zeventien Nederlandse organisaties de hulp inriepen van de Raad van Europa om de Friese taal te beschermen. In een brief aan de raad schreven onder meer het Europeeske Buro for Lytse Talen, Omrop Frysl‚n en de Friese sectie van de Vereniging Levende Talen dat Nederland te weinig doet om de taal te behouden.

Nederland heeft het Europees Handvest voor regionale of minderheidstalen ondertekend, maar hield zich er volgens de instanties nauwelijks aan. Zo zouden mensen in theorie in rechtbanken Fries mogen spreken, maar kon dit in de praktijk lang niet altijd.

Ook zou de afgelopen tien jaar nauwelijks vooruitgang zijn geboekt om Fries op scholen te geven. Daarnaast zouden er bewijzen zijn dat de Nederlandse overheid het niet nodig lijkt te vinden meer maatregelen te nemen om het Fries te beschermen en promoten.

Bovenstaande lijkt me een goede ontwikkeling. Eigenheid van cultuur en taal mag wat mij betreft juist eerder aangemoedigd worden dan kunstmatig afgekapt, zoals een aantal eeuwen lang in het licht en financieel heil van een elite van dit land gebeurd is.

Er is niets op tegen om langzaam, heel langzaam, de oorspronkelijke eigenheden in Europa binnen Europa weer eigenheden te laten worden. De ontworteling van volkeren middels de door de financiŽle elite gestuurde vorming van natiestaten mag ongedaan gemaakt worden.
Vrijheid van eigenheid voor de Catalanen, het Beierse volk, de Basken, de Corsicanen, de Friezen, de Mallorquin, de Schotten, de Welshmen, de West-Friezen, de Vlamingen usw! Vrijheid begint met bewustwording: altijd wel, nooit niet.

Ooit komt het zover, en dat zal dan een onvermoed bijkomstig voordeel van de EU geweest zijn.