Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De mythe van zakkenvullende raadsleden
(12-10-2004)

Politici staan in de volksmond vaak bekend als zakkenvullers die mooie praatjes houden voor leuke inkomens. Ook over gemeenteraadsleden is die gedachte bij veel mensen ingegroeid. Mensen beweerden tegen me dat raadsleden volgens hen minstens € 8000 per jaar netto kregen. Eén dacht zelfs zo'n € 10.000! Daarom wil ik dat hier even recht zetten.

In Enkhuizen krijg ik als raadslid een maandelijkse vergoeding van € 345,-- netto. Daar gaat ná de belastingaangifte aan het eind van het jaar nóg wat van af, zodat er een bedrag van omgerekend per maand in mijn geval zo'n € 275,-- netto vergoeding overblijft.

Het is dus een vergoeding, en die vergoeding krijg je omdat je er wat voor doet en er dingen van betaalt. Raadsleden in een stadje als Enkhuizen met al z'n sores spenderen zo'n 10 tot 20 uur per week aan politiek of aan politiek gerelateerde zaken. Een redelijk luilakkend raadslid dus ongeveer 10 uur per week, een actief raadslid die leuk bezig is dus zo'n 20 uur per week. Voor de raadsleden die geen VUT of pensioen hebben, of een parttime job, is dat náást de normale baan of eigen zaak die ze hebben!
Raadsleden die extra commissies doen (OZB-commissie, Rekenkamercommissie etc) zijn daar gewoon tijd aan kwijt. Raadsleden die actief volgens de bedoeling van het dualisme proberen "naar de burger toe te komen" d.m.v. bijvoorbeeld burgerinfo-avonden bijwonen, weblogs bijhouden (zoals dit hier), pamfletten ronddelen en andere zaken, zijn die tijd ook kwijt. Naast het reguliere stukken lezen (wat écht veel is vaak), vergaderen met je partij over standpunten, informeren naar zaken bij het college of het ambtenarenapparaat via de griffier, vergaderen van raad en commissies, steunfractie- en fractievergaderingen, raadsbijeenkomsten over specifieke zaken en ga zo maar door. Leden van landelijke partijen hebben ook bijeenkomsten met hun partijgenoten uit den lande of uit de regio, leden van lokale partijen hebben ook regelmatig overleggen met leden van lokale partijen uit den lande of uit de regio.
De raadsleden die lid zijn van het presidium maken nóg meer uren, zoveel dat alleen raadsleden die parttime werken of met pensioen of VUT zijn dat kunnen doen. Dat is in Enkhuizen dus ook zo. De jongere raadsleden hier in onze raad, bijvoorbeeld Eelco Fijma van de PvdA, Willem Rieuwerts en René van der Pluym van VL/GL, Jos Tesselaar en ik van Nieuw Enkhuizen, zouden nooit in een presidium kunnen zitten. We hebben allemaal fulltime jobs! Waar ook wel eens overgewerkt moet worden...
Dit alles kost veel tijd, en die 20 uur in de week is voor een actief raadslid (dus niet de luilakversie, die zijn er ook) écht niet overdreven! Soms kan het incidenteel zelfs meer zijn, denk aan weken waar de begroting en bezuinigingen aan de orde zijn. Dan vindt er sowieso binnen partijen zelf al veel overleg plaats.

Actieve raadsleden gebruiken hun vergoeding ook voor hun raadswerk. Denk aan werkende raadsleden, die moeten vaak door het jaar heen behoorlijk snipperdagen of snipperuren opnemen van hun werk. Pamfletacties zoals ikzelf wel doe als ik dat nodig vind kosten geld, overleggen met partijgenoten uit den vreemde kosten geld aan uren of reiskosten, huur van vergaderruimte een aantal malen per maand kost geld, verkiezingscampagnes kosten véél geld (helemaal voor lokale partijen, die krijgen geen subsidie en betalen alles uit eigen zak. Bij Nieuw Enkhuizen betalen de raadsleden dat, die zijn ook de voornaamste vullers van de partijkas vanuit hun raadsvergoeding), telefoonkosten zijn behoorlijk hoog door veelvuldig benodigd overleg, een weblog bijhouden kost geld, en zo zijn er veel meer dingen. De vergoeding is dus ook daadwerkelijk een vergoeding. Zakken vullen is er écht niet bij!

Uiteraard is het niet zo dat raadsleden zichzelf voor de gemeenschap wegcijferende heiligen zijn. Iemand die in de lokale politiek gaat vindt het leuk, ik ook. Je doet het in eerste instantie doordat je je betrokken voelt bij je leefomgeving (je stad, dorp etc), en je daar allerlei ideeen over hebt hoe het beter zou kunnen gaan. En gaandeweg merk je dat je er veel van leert doordat je met veel zaken te maken krijgt en met veel soorten mensen praat, dat is ook hartstikke tof!! Raadslid zijn is, dat vind ik tenminste, een hele eer. De mensen die gestemd hebben op jou of op je partij hebben je zomaar voor vier jaar het vertrouwen gegeven dat je zult proberen het goed te doen met hun stad, en dat is gewoon een hele eer dat je dat vertrouwen krijgt!! Ik denk dat een meerderheid dat doorgaans ook vindt, ik kan me tenminste niet voorstellen van niet.

Ik persoonlijk hoop dat ik het nog een aantal jaren zal kunnen blijven doen, maar dat zien we wel. Dat geldt toch voor de meesten denk ik anders zouden ze het niet doen.

Maar ik hoop dat ik met bovenstaand verhaal heb kunnen aantonen en laten zien dat het zakkenvullend raadslid op lokaal niveau in een stad als Enkhuizen écht niet aan de orde is, in meerderheid althans. Die meerderheid doet écht z'n best om het goed te doen.

Hans Langbroek, enthousiast raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen.