Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Motie Toegangstijden Horeca
(15 juni 2010)

In de commissie BOFS van 14 juni 2010 heeft Nieuw Enkhuizen [deze] motie ingediend voor de raad van 6 juli. Zoals in de toelichting bij de motie te lezen staat was de bedoeling om een aantal reparaties te verrichten wat betreft onbedoelde en ongewenste neveneffecten van de beperking van toegangstijden voor de horeca.
Het is zaak een goede balans te vinden van alle belangen die spelen als een beleid gemaakt en uitgevoerd wordt. De motie was onze inbreng in het brengen van een balans in het toegangstijdenbeleid voor de horeca. In de discussie in december 2009 over drankmatigingsbeleid voor jongeren heeft Nieuw Enkhuizen de argumenten en de visie al aangegeven, en ook toegezegd in mei 2010 met een motie te komen.
Bij deze is dat dus gebeurd.

Daarnaast is Nieuw Enkhuizen ook van mening dat er niet zomaar in een regio als West-Friesland een algemeen beleid losgelaten kan worden voor horeca. In elke gemeente spelen andere zaken, elke gemeente heeft andere eigenschappen, in elke gemeente zijn andere actualiteiten en soorten van belang aan de orde. Beleid op zaken maak je toegespitst op de identiteit van hetgene waar dat beleid op en voor is gemaakt; of dat nu een persoon, een instantie of een gemeente is. Dit is in relatie tot het drankmatigingsbeleid voor jongeren niet gebeurd, er heeft een veralgemenisering plaatsgevonden.

De commissie, die een afspiegeling van de raad is, was in de breedte minus Nieuw Enkhuizen, van mening dat de motie niet uitgevoerd diende te worden. De discussie dient volgens de raad minus Nieuw Enkhuizen pas weer gevoerd te worden na december, als het drankmatigingsbeleid een jaar in uitvoering is. Daarna komt er een evaluatie, en vindt discussie plaats.
De burgemeester, die het beleid uitvoert, gaf wl aan dat het meer op de verschillende soorten gemeentes gespecificeerde beleid dat gevoerd zou moeten worden, inderdaad ook in de projectgroep ingebracht en aan de orde is geweest. Er is kans dat dit daadwerkelijk uitgevoerd zal kunnen worden na december 2010, en dt is dan mede te danken aan Nieuw Enkhuizen die dit diverse malen aan de orde heeft gebracht!

Hans Langbroek