Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Over zonreflectie tussen Vette Knol en Kuipersdijk
(4 juli 2005)

Onderstaande motie heb ik vanavond ingediend bij de raadsgriffier voor in de raad van 12 juli 2005. Ik hoop dat de raad ermee instemt, zelf ben ik er van overtuigd dat wat er in de motie gesteld wordt ook bewaarheid is. Kindveiligheid op speelplekken is een noodzaak, ook onzichtbare onveiligheid moet opgelost worden!
Maar ook de tot dusverre blijvende grote hinder van grote zonlichtreflectie voor de bewoners van de Kuipersdijk is natuurlijk op een gegeven moment onacceptabel, en daarom ben ik van mening dat de raad z'n verantwoording dient te nemen. Maar ik denk dat de raad van Enkhuizen wat dit soort dingen betreft z'n verantwoording ook wel neemt, iedereen woont tenslotte graag prettig en iedereen heeft kinderen waar hij/zij gek op is!

Toelichting motie

 

In april 2003 is het appartementencomplex aan de Vette Knol opgeleverd. Dit complex heeft een architectuur welke voor Enkhuizen vrij uniek is; althans de wijze waarop de achtergevel bekleed is. Deze achtergevel is namelijk bekleed met golfplaatvormige aluminiumplaten.

Deze achtergevelbekleding leverde vrij snel kritiek op van de bewoners van de Kuipersdijk wegens de grote reflectie van zonlicht op zonnige dagen. Dit werd (en wordt nog) ervaren als zeer hinderlijk. Deze kritiek werd weerlegd met het argument dat de aluminiumplaten binnen drie jaar voldoende geoxideerd zouden zijn om deze reflectie substantieel minder te laten zijn.

 

Het is nu twee jaar en drie maanden na oplevering, en de aluminium bekleding is niet zichtbaar méér geoxideerd dan ten tijde van de oplevering van het complex. De bewoners van de Kuipersdijk hebben dan ook nog steeds grote hinder van de enorme reflectie van zonlicht op zonnige dagen.

 

Ik zou er op willen wijzen dat waar zichtbaar licht gereflecteerd wordt, er ook voor het menselijk oog onzichtbaar licht gereflecteerd wordt. In zonlicht is een deel van dat onzichtbare licht UV-straling. UV-straling is in hogere stralingsdoses schadelijk voor de menselijke huid. Voor de huid van kinderen.is het zelfs in grotere mate schadelijk.

Tussen de achtergevel van het complex aan de Vette Knol en de achtergevels van de huizen aan de Kuipersdijk ligt een speciaal aangelegde kinderspeelplaats. Het is gebleken dat kinderen die daar spelen zeer snel (schadelijke) zonnebrand oplopen. Ook volwassenen die op een terras onder een parasol vertoeven lopen op zonrijke dagen in de schaduw versneld schadelijke zonverbranding op. Dit kan alleen als er ook UV-straling van andere zijden komt dan alleen van boven van de zon.

 

Het is dus zo dat ruim twee jaar na oplevering van het complex aan de Vette Knol er nog geen substantiële oxidatie heeft plaatsgevonden van de aluminiumbekleding van de achtergevel van het complex; er is dus, ondanks toezeggingen dat hinder na drie jaar verdwenen zou zijn, nog steeds grote hinder van zonreflectie; en waar zichtbaar licht geflecteerd wordt, wordt ook schadelijk onzichtbaar licht gereflecteerd..

 

Aangezien de gemeenteraad toestemming heeft gegeven voor de bouw, inclusief de soort bekleding van de achtergevel, van het complex, ben ik van mening dat de gemeenteraad haar morele verantwoording dient te nemen. Die verantwoording zou zich kunnen uiten in het onderzoek laten doen op xonnige dagen naar de intensiteit van de UV-straling op verschillende punten tussen de achtergevels van het complex aan de Vette Knol en de achtergevels van de panden aan de Kuipersdijk, met speciale aandacht voor de speelplekken van kinderen (welke intensief bespeeld worden).

Ook zou die verantwoording zich kunnen uiten in het onderzoeken in welke mate er inderdaad hinder ondervonden wordt (door lichtintensiteitsmetingen en menselijke waarneming) van de reflectie van zonlicht in de achtertuinen en huiskamers van de huizen aan de Kuipersdijk. Met dan als doel van de onderzoeken dat als er inderdaad een verhoogd risico is qua UV-straling voor kinderen en als hinderliijk te ervaren lichtreflectie daar een oplossing voor aan te bieden. De juiste oplossing zal in overleg met technici, gemeentebestuur en bewoners van Kuipersdijk en Vette Knol gevonden dienen te worden.

 

Raadslid J.G. Langbroek, lid van de fractie Nieuw Enkhuizen.

 

 

MOTIE

 

De raad van de gemeente Enkhuizen,

 

Gelezen de toelichting op de motie met betrekking tot overlast door zonlichtreflectie en mogelijk gevaar door verhoogde intensiteit van UV-straling tussen de achtergevels van het appartementencomplex aan de Vette Knol en de achtergevels aan de Kuipersdijk,

 

                                    Besluit:

 

Het college opdracht te geven onderzoek te laten doen als bedoeld in de toelichting op de motie, met als doel een oplossing te vinden bij mogelijke overlast door zonlichtreflectie en schadelijke intensiteit van UV-straling tussen de achtergevels van het appartementencomplex aan de Vette Knol en de achtergevels van de panden aan de Kuipersdijk.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2005,

 

De griffier,                                                                    De voorzitter,