Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Mooi weer parkeren

(2 augustus 2009)

 

Al zolang ik in de lokale politiek van Enkhuizen meedraai is parkeren een politiek item. Vooral steeds in het jaar voor de verkiezingen wordt het weer een profilerings- cq bulderitem.

Dit is altijd zo geweest, is nu zo, en zal altijd zo zijn. Het hoort al generaties bij Enkhuizen.

 

Nu komt het parkeren wederom aan de orde. Men vraagt geld voor het uitwerken van een parkeerplan dat uiteindelijk behelst dat er een digitaal parkeersysteem ingevoerd zal gaan worden. Er wordt 95.000 euro voor gevraagd.

 

Heel grofweg hier uitgelegd wordt er 53.000 euro gevraagd voor het maken en invoeren van een effectief systeem van blauwe zones en vergunningen. Plus voor divers onderzoek naar parkeren, parkeerwaardes, kengetallen, en de reden verzinnen en construeren waarom men van mening moet zijn dat een digitaal parkeersysteem de parkeerhemel is. Dat is wat men eerste fase noemt.

De tweede fase houdt ruwweg gezegd in: het onderzoeken van zaken die invoering van een digitaal parkeersysteem zouden kunnen belemmeren, en die dan met een goed gericht nekschot liquideren. Hier wordt 42.000 euro voor gevraagd.

 

Naar oud Enkhuizer parkeergebruik rolt iedereen uiteraard over elkaar heen, schiet elkaar in de rug, snijdt in snelle halen andermans kelen af. Kortom: het is weer parkingtiiiiime!

 

Sowieso wordt er nu richting de lokale verkiezingen van 2010 zo vaak mogelijk als verkiezingsretoriek herhaald dat Nieuw Enkhuizen de cameraregistratie van bezoekers van de stad ingevoerd heeft. Dat is niet zo, Nieuw Enkhuizen heeft hier verdeeld over gestemd. Er wordt dus gelogen.

Degenen die hier onverdeeld vóór waren en zo ook gestemd hebben, zijn PvdA, ChristenUnie, GroenLinks. Maar ja, NE is een coalitiepartij en er zijn de meeste stemmen weg te halen, dus die pak je aan. Desnoods met het soort onwaarheden die je als grijze leugens kunt betitelen.

Dat heet voor sommigen politiek.

 

Afgelopen weekend las ik een ingezonden grijze leugen in het NHD die wat onwaarheid betrof helemáál de limit was. Een zekere Kees Lups uit Stede Broec wist te melden dat Jan Franx het hele voorstel van 95.000 euro, dat logischerwijze volgt uit een opdracht van een meerderheid van de raad, lekker voorgekookt en -gesudderd had in de coalitie. Een voorstel dat maar van een deel van Nieuw Enkhuizen komt, van ChristenUnie én van oppositiepartij PvdA! Oppositiepartij, individu Lups! Kent u die term?! Dat die voorstemmers samen met GroenLinks een meerderheid in de raad vormen: tja, dat is nu eenmaal zo.

Maar om de aantoonbare onjuistheid als waarheid neer te zetten, en te suggereren dat er een coalitie is die alles voorkookt over parkeren, dat Franx z’n werk niet goed doet ondanks dat hij verplicht de opdracht van de raad uitvoert, dát zegt pas iets over wat een persoon zal zijn als hij zélf bestuursmacht zal dragen. In mijn ogen althans.

Onwaarheid, letterlijke onwaarheid, is nu eenmaal geen waarheid. Ook niet als je het -tig keer herhaalt. Deze ingezonden-brieven-Lups heeft iets te vaak naar de PvdA-regentenwerkmethodes gekeken denk ik.

 

Ik persoonlijk? Wel, ik ben mórdicus tégen invoering van systemen die alles en iedereen vastleggen in wat ze doen en wie ze zijn. Het feit dat PvdA’ers altijd weer zeggen dat mobieltjes en pinpassen ook registereren wat je doet, houdt niet in dat je mee dient te werken om een dergelijk potentieel onderdrukkingssysteem te vervolmaken.

Geen privacyaantastende maatregelen treffen en invoeren als dat niet nodig is of als daar honderden gelijkwaardige alternatieven voor voorhanden zijn. Dat de PvdA en ChristenUnie geen onverdeelde moeite hebben met sterk privacyaantastende maatregelen zit in hun natuur, in hun enkelvoudige aard van op willen leggen aan de mensen wat in hun beklepte ogen goed en slecht zou zijn. Waarbij ChristenUnie in mijn visie dan ook nog eens ingaat tegen de basisintentie van het eigen geloof: vrijheid van geest en menszijn.

De lokale GroenLinks heeft met dit systeem tegen de landelijke GroenLinks-ongerustheid over voortschrijdende aantasting van de privacy van burgers ingestemd. Dat maakte ik als landelijke GroenLinkser die fractie ook duidelijk tijdens die raad in mei. Daar werd, logischerwijze, van hun kant af niet op ingegaan.

 

In die vergadering heb ik persoonlijk (inclusief het gebruik van het woord “mordicus”!) tégen invoering van een digitaal parkeersysteem gestemd, mijn ongerustheid geuit over de makkelijkheid waarmee privacy onderuit gehaald wordt door de voorstemmers, en heb ik dus alleen voor de blauwe zones en vergunningen gestemd.

Uiteraard zal ik hier bij de komende vergadering in weinig woorden, maar wel in daad, gewoon weer naar handelen/stemmen.

 

Het is namelijk niet goed, die door een regentenmeerderheid gewenste invoering van dat systeem is onnodig en fout. Héél fout.

 

Hans Langbroek