Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Miljardenhulp Griekenland gebruikt voor Europese banken en verzekeraars
(19 juni 2011) 

 
In Duitsland is grote politieke ophef ontstaan nadat is gebleken dat het EU-plan om nog eens € 100 tot € 120 miljard extra uit te trekken voor de redding van Griekenland blijkt te zijn opgesteld door de Deutsche Bank, en niet door de verantwoordelijke minister van Financiën Schäuble. Met het eerste reddingspakket van € 110 miljard blijkt vooral tijd te zijn gekocht waarin Europese banken en verzekeraars massaal hun Griekse belangen van de hand konden doen, zodat het honderden miljarden kostende noodfonds vrijwel geheel gefinancierd wordt door de Griekse, Duitse en ook Nederlandse belastingbetalers.

Volgens de Duitse tv-zender ARD werd een vertrouwelijk regeringsvoorstel voor een 'zachte' herstructurering van de Griekse staatsschuld geschreven door de top van de Deutsche Bank. Het voorstel behelst tevens een 'vrijwillige' bijdrage van de private banken aan het oplossen van de Griekse crisis, zodat het land een 7 jaar lange adempauze krijgt voor het terugbetalen van zijn schulden. Politici van alle Duitse partijen zijn verontwaardigd dat minister Schäuble duidelijk niet voor de belastingbetalers, maar voor de financiële industrie -banken en verzekeraars- opkomt. Ook de Nederlandse regering heeft het over enkel een 'vrijwillige' bijdrage van de banken.
 
Dat Griekenland feitelijk failliet is, is al meer dan een jaar bekend. Het risico van een officieel bankroet van Griekenland, waar de banken zo'n € 300 miljard aan geleend hadden, werd door middel van het noodfonds afgewenteld op de Europese burgers. Volgens het ARD programma Monitor werd het eerste, € 110 miljard grote reddingspakket voor Griekenland dan ook gebruikt om de Europese banken 'terug' te betalen, en niet om het land zelf op de been te houden. Vanaf vandaag wordt er 'onderhandeld' over de volgende ronde van nog eens € 100 a € 120 miljard en over het vrijgeven van € 12 miljard uit het eerste reddingspakket. Komt dat geld er niet dan is Griekenland failliet.
 
CDU-parlementslid Willsch waarschuwde echter dat er zo spoedig mogelijk een einde moet komen aan de hulp aan Griekenland. Ook FDP-collega Schäffler vindt de gang van zaken hoogst bedenkelijk en noemde het zelfs van een perverse situatie dat de minister van Financiën de belangen van de banken vertegenwoordigt in plaats van die van het volk. Het door de Europese burgers opgebrachte belastinggeld dat bedoeld zou zijn voor Griekenland verdween achter de schermen rechtstreeks in de zakken van de banken en verzekeraars.
 
Duitse volksvertegenwoordigers beginnen voor het eerst openlijk te constateren dat de banken te machtig zijn geworden en dat het land klaarblijkelijk niet wordt geregeerd door politici, maar door de topmannen van de centrale en private banken. Lezers van de alternatieve media weten al jaren dat niet onze politici, maar de banken de dienst uitmaken en het financiële beleid van een land of van een monetaire unie zoals de EU bepalen. (1)
 
Nu steeds duidelijker wordt dat de Schäubles, de Wellinks, de Bernankes, de Trichets, en noem ze maar op enkel en alleen aan hun eigenbelang denken en minstens honderden miljarden euro's en dollars van hun burgers hebben gestolen, rijst de vraag hoelang de gewone man nog zal willen blijven meewerken met het in stand houden van dit door-en-door corrupte financiële systeem, waarin een puissant rijk en eliteclubje in steeds sneller tempo de totale macht en controle naar zich toe trekt. Het al dan niet instemmen met nieuwe miljarden voor Griekenland zal uitwijzen of ook de Nederlandse politiek aan de leiband loopt van het bankwezen. Zo niet, dan zou er een keihard NEE in het parlement en de regering moeten klinken. Maar wie durft daar nog op te hopen?
 
 
Xander