Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Verkeerscirculatieplan

(en dus wéér die Melkmarkt…)

29 oktober 2005

 

In de raad van 4 oktober 2005 kon de raad een keuze maken welk verkeersplan ze wilde gaan aannemen. Er waren in wezen vier opties, maar waar het allemaal om draaide waren optie 1 en optie 2. Deze twee opties zijn praktisch gelijk aan elkaar, het enige verschil zit hem er eigenlijk in dat optie 1 vóór afsluiting van de Melkmarkt is en optie 2 tégen afsluiting van de Melkmarkt. Wat dus ook het discussiepunt werd.

 

In de commissie Grondgebied voor deze raadsvergadering was het Verkeerscirculatieplan 2005-2015 al besproken, en werden de meningen en visies duidelijk. Ook was er een informatieavond/politiek café geweest in het Wapen van Enkhuizen, en daar werd door de verschillende politieke partijen op een forum ook gezegd hoe ze erover dachten.

 

Nieuw Enkhuizen heeft gekozen voor optie 2, het verkeerscirculatieplan dat géén afsluiting van de Melkmarkt inhoudt. We hebben daar onze redenen voor, en die zal ik hieronder in het kort nog eens benoemen.

 

Stadsplein

 

De “Melkmarktafsluiters” stellen dat het leuk is om een stadsplein te hebben in Enkhuizen. Dat is natuurlijk ook zo, een plein hebben we hier niet in hartje stad, en zoiets zou gegarandeerd iets toevoegen aan Enkhuizen.

Maar dit moet een verblijfsgebied worden, en dat is een plein voor voetgangers. Het is een feit dat Connexxion gewoon met z’n bussen over de Melkmarkt zal blijven rijden, evenals fietsers, brommers en hulpdiensten. Het is dan dus een plein waar op onverwachte momenten gewoon allerlei vormen van verkeer overheen gaan… en dus nóg onveiliger voor voetgangers dan dat het nu is! Zéker voor mensen die Enkhuizen als toerist bezoeken, zij verwachten absoluut géén verkeer over een dergelijk “verblijfsgebied”!

 

Afstanden

 

Vanuit een willekeurig punt in de nieuwe wijken, de Meester Fluitmanstraat, naar een willekeurig punt in de binnenstad, het Boschplein, is over de Melkmarkt 1,6 km met een auto. Via de route die de Melkmarktafsluiters in gedachten hebben, namelijk via de Bosmankade en Draka, is diezelfde afstand ruim 4,5 km! Voor het NS-station zijn die afstanden 2 om 4 km.

Dit zijn, het aantal auto’s in aanmerking genomen die dagelijks dit soort routes rijden, sterk vergrote afstanden en er zal dus een sterk vergrote hoeveelheid uitlaatgassen om Enkhuizen komen te hangen. Door de overheersende windrichting is dat dus ook in Enkhuizen. Dan nog maar niet gesproken dat er dan 4 verkeerslichtinstallaties gepasseerd moeten worden, en daarvan is de door stilstand veroorzaakte luchtvervuiling al vele malen aangetoond! Over het tijdsverlies praat ik maar niet…

 

Overlast

 

Afsluiting in het verleden met de verbouwing tot de huidige Melkmarkt heeft destijds lang en breed aangetoond wat de gevolgen zijn van een afsluiting:

q       Files op de Nelson Mandeladreef tot aan en op de Noorderweg, files langs de Randweg, files op het Westeinde tot aan de Veilingweg aan toe, enorme verkeerschaos in de Westerstraat en langdurige files daar, files in de stad voor en na het NS-station, files tot ver in de nieuwbouw bij de Gerard Brandweg. Het gaat om 3500 auto’s per dag! De Drechterlandse Weg, Randweg en de Provinciale Weg zijn onderdeel van een provinciale route, en zullen wat betreft voorrang altijd voorgaan op het Westeinde en de uitgangen van Enkhuizen bij de Westerstraat, Nelson Mandeladreef en de Gerard Brandweg, en op het verkeer van de Flevolaan. Chaos alom dus!

 

Bovenstaande punten zou je kunnen gaan uitbreiden met eventuele sluiproutes die gevonden zullen worden door de stad om toch van Noord naar Zuid en vice versa te kunnen komen, via straten die nu alleen bestemmingsverkeer kennen.

 

Het is duidelijk dat bovenstaande geen positief beeld schetst van een eventuele afsluiting van de Melkmarkt. De Melkmarktafsluiters hebben het over flankerende maatregelen, maar iedere rechtgeaarde Enkhuizer weet dat dit niet allemaal op te lossen is!

De middenstand weet er ook nog over mee te praten, de klanten van mensen die een “dagje Enkhuizen” doen zullen ze behouden omdat die niet weten waarin ze terecht komen, maar de 10.000 Enkhuizers uit de nieuwe wijken, alsook mensen uit de omgeving die normaliter in Enkhuizen komen winkelen, zullen na een paar keer in niet opschietende files gestaan te hebben vrolijk voortaan naar Stedebroek of Hoorn rijden! In auto’s stilstaan is geen pretje, daarvoor ga je niet naar Enkhuizen. En dat kost dus lokale werkgelegenheid, lokale economie, en het kost dus gewoon lokale levendigheid.

 

Voor Nieuw Enkhuizen is bovenstaand verhaal genoeg om niet met een afsluiting van de Melkmarkt in te stemmen! En dat hebben we dan ook niet gedaan!

Helaas stemde een meerderheid van de huidige raad er wel mee in, en best wel enthousiast moet ik zeggen… De voorstemmers waren, van hoog-enthousiast naar beetje enthousiast gesorteerd: PvdA, D’66, VL/GL, CU/SGP en het CDA.

 

Maar: het is nog niet zover!

 

Hans Langbroek, raadslid voor Nieuw Enkhuizen.