Hans Langbroek,áraadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Legionella onder controle
(3 april 2008)

Onderstaande informatie kregen we van het college over de legionellabesmetting in De Drecht. Heel mooi dat het college informatie naar de samenleving gestuurd heeft, veiligheid voor alles!
De vorige keer dat er een besmetting was in De Drecht was die informatie niet gegeven, en de fractie van Nieuw Enkhuizen had daar bij monde van mijzelf stevige kritiek op geuit richting wethouder van Pijkeren. Het college heeft dit duidelijk prima opgepikt, chapeau!

Onderstaand de informatie richting de raad middels een raadsbrief:
GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

 

1

 

 

ACTIEVE INFORMATIE

 

 

 

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

 

 

LEGIONELLA IN SPORTHAL DE DRECHT

 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

Uit het op 31 maart 2008 door ons ontvangen (periodiek) onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Omegam-water uit Wognum blijkt dat zich in de douches van Sporthal De Drecht de Legionella bacterie bevindt. De grootste gemene deler in de testresultaten is de Nonpneumophila, de niet-levensbedreigende variant. Uit voorzorg zijn de douches van Sporthal De Drecht direct na het verschijnen van het onderzoeksrapport afgesloten voor publiek. Ook zijn direct scholen en overige gebruikers ge´nformeerd.

 

Maandag 7 april aanstaande wordt in de douches een chemische reiniging toegepast door de firma Aquador. Vanwege deze werkzaamheden is Sporthal De Drecht de gehele dag gesloten. Woensdag 9 april vindt een herbemonstering plaats. Als uit de testresultaten blijkt dat het probleem is opgelost, kan het publiek weer gebruik maken van de douches.

Er is bewust niet voor gekozen de gehele sporthal te sluiten. Zoals bekend kan besmetting alleen optreden bij verneveling van water met een te hoge concentratie bacteriŰn, zoals in een douche. Het gebruik van toiletten, het wassen van handen en het drinken van water kan zonder risico┤s plaatsvinden. Gezien het feit dat gebruikers vooraf zijn ge´nformeerd, kunnen zij zelf de afweging maken of het ontbreken van douchefaciliteiten een reden is om de hal niet te gebruiken.

Er wordt overlegd met de RSG of in sommige gevallen de douches van de RSG kunnen worden gebruikt.

 

Naar het zich laat aanzien ľ in de afgelopen periode zijn meerdere besmettingen geconstateerd - is er sprake van een structureel probleem. Hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn en worden genomen (zoals doorspoelen en het afkoppelen van doodlopende delen van het leidingnet) blijkt het probleem na enige tijd toch de kop weer op te steken.

 

Om deze situatie het hoofd te bieden is tot de volgende aanpak besloten. Allereerst zal het leidingnet in de komende periode in intervallen van ca. 6 weken preventief chemisch worden gereinigd, zodat de risicoĺs voor een overschrijding van de drempelwaarden tot een minimum worden beperkt. Over de exacte interval zal met het betrokken onderzoeksbureau worden afgestemd. Daarnaast zal advies worden ingewonnen over de te ondernemen stappen om tot een definitieve oplossing van het probleem te komen.  Zoĺn oplossing kan een aanzienlijke investering met zich mee kan brengen. Zodra hierover meer bekend is zult u nader worden ge´nformeerd.

 

 

 

Enkhuizen, 1 april 2008

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

Namens dezen,

 

 

 

 

C.H. Boland, wethouder