Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Krimp
(28-11-2010)

Steeds vaker valt er her en der te lezen dat gemeentes, en dus de mensen waaruit die gemeentes bestaan, in de nabije en verdere toekomst te maken gaan krijgen met het verschijnsel krimp.
Die krimp begint met een afname van bevolkingsaanwas door vergrijzing en/of migratie naar andere gebieden, gevolgd door afname van bevolking in aantallen, en dat eventueel gevolgd door krimp in economische activiteit en de bij bevolking behorende voorzieningenniveaus.
Het is een interessant gegeven!

Wereldwijd krijgen de sinds enige decennia en eeuwen traditioneel rijke regio's te maken met een groeiende concurrentie van andere regio's op de planeet. Het rijke Noord-Amerika en het rijke West-Europa krijgen te maken met snelgroeiende potenties van landen als China, India, Brazilië, Nigeria, en anderen.
Het veroorzaakt een duurder worden van grondstoffen, onverkrijgbaar worden van essentiële grondstoffen waarvoor technische alternatieven gevonden zullen moeten worden, schaarste en dus duurder worden van energie etc.
Oftewel: we gaan in ons rijke werelddeel te maken krijgen met relatieve, en misschien zelfs wel absolute krimp van welvaart, status, economie en alles dat daarbij behoort en eraan gerelateerd is. De blanke West-Europese en blanke Noord-Amerikaanse hegemonie op velerlei gebied is over. Zoals m'n moeder weleens zegt: Das war einmal!

Die krimp waar we mee te maken krijgen is hoogstwaarschijnlijk tot vrij zeker een krimp in een breed gebied! Het is ook een langzaam terug keren uit de illusie van almacht, uit de illusie van onbegrensde mogelijkheden op carričregebied, op wetenschappelijk ontwikkelingsgebied, op welvaartsgebied, op sociaal-economisch gebied, en op welk gebied dan ook dat met geld te maken heeft!

Toch biedt het allemaal ook mogelijkheden. Wij mensen zijn creatief, in elk denkbaar opzicht. We zullen nieuwe horizonten in technologische hoedanigheden gaan onderzoeken, in wetenschappelijke hoedanigheden gaan onderzoeken, in demografische hoedanigheden gaan onderzoeken, en in sociaal-economische hoedanigheden gaan onderzoeken.

Krimp biedt kansen op hernieuwd creatief denken, en ik ben bčrebenieuwd hoe dit allemaal aangepakt zal gaan worden! Ook hier lokaal, we gaan onherroepelijk te maken krijgen met denken in krimpscenario's ipv in groeimodellen!
Het is een overgang, en de nieuwsgierigheid hoe dit in onze regio aangepakt zal gaan worden is groot in mijn hoofd!
Onderstaand een paar interessante links die met krimp in de verschillende hoedanigheden te maken hebben:

[Krimp Manifest]

[Kei: Omgaan met krimp]

[Journalist Woestenburg: Omgaan met krimp betekent maatwerk]

[Omgaan met krimp, een nieuw paradigma]

[Bouwend Nederland: Krimp!]