Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Een kort verhaaltje van Kerst en liefde
(16 december 2006)

Ze was dertien jaar, en lag in bed. Naast zich hoorde ze de rustige ademhaling van haar 5 jaar jongere zusje dat zoals altijd bij haar in bed lag, en al diep in slaap was. Ze had een vol, blij gevoel door haar hele lijf. De hele dag was ze samen met haar moeder bezig geweest alles voor Kerst voor elkaar te maken. Moeder had tijdens die dag driemaal naar haar gelachen! Driemaal, net zoveel als doorgaans in een heel jaar gebeurde! Misschien hield moeder toch van haar, en was die permanent afwijzende blik in haar ogen niet hoe ze werkelijk over haar als dochter dacht. Driemaal gelachen! Ze dacht aan hoe het morgen allemaal zou kunnen zijn, en sloot met een bijna gelukkig gevoel haar ogen om te gaan slapen.

De krak van de deurknop kwam terwijl ze nog wakker was. Ze voelde haar lichaam verstijven, en hield zich slapende. Zachtjes voelde ze de luchtstroom van de open- en weer dichtgaande deur over haar gezicht waaien. Een grote, harde hand kwam voorzichtig onder de dekens van het bed van haar zusje en haar, en die hand raakte ook haar ribben even. Haar zusje werd wakker, en ze voelde dat die even bewoog. Ze kneep haar ogen dicht, hard en steeds harder. En zoals altijd, alles verdween...

Het hele gezin zat aan tafel. Het kerstontbijt zag er schitterend uit. Alle jongere broertjes kwebbelden honderduit, en keken hongerig naar de uitgestalde lekkernijen. Vader lachte naar de kinderen, en keek haar ook blij aan. Hij sneed het kerstbrood in mooie plakken, en deelde het uit. Ze keek haar vader aan, en begreep dat hij alleen van haar hield, en dat zij altijd van hem zou houden. Op de achtergrond klonk de LP met kerstmuziek. Zachtjes kwamen de klanken van Harry Belafontes Mary's Boy Child tot haar:

Long time ago in Bethlehem
So the Holy Bible say
Mary's boy child, Jesus Christ
Was born on Christmas day

En ze at haar brood.