Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Individuen, en stemmen in de raad

(10 april 2011)

 

Vroeger deed een persoon, genaamd William Güthschmidt, wel eens als persoon mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen. Hij deed mee als persoon omdat hij voor een personendemocratie was, en niet voor een particratie waarin gemeenteraadsleden stemmen op wat ze door partijen verteld wordt waarop gestemd moet worden.

Enkhuizen leverde hem nooit genoeg stemmen om dit experiment eens te kunnen uitvoeren. Of dit kwam doordat mensen het niet met zijn politieke visie op Enkhuizen eens waren, of dat ze het niet met zijn visie op personendemocratie vs particratie eens waren, weet ik niet.

 

De laatste tijd ontwikkelt zich in de Enkhuizer politiek een trend die enigszins het midden lijkt te houden tussen democratie in de vorm van particratie en democratie in de vorm van personendemocratie.

Die trend is zichtbaar aan allerlei ingeleverde moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Dit soort zaken wordt ineens namelijk, vanwege door mij onbekende motivaties, onder persoonsnamen gebracht, en niet meer onder partijnamen. Nu deed ik dat ook wel, en nog. Het is ooit door mij begonnen zelfs, en ik heb er destijds heel wat commentaar op gehad omdat “het niet zo hoorde”. Maar ik voerde het dan uit als “Hans Langbroek, uit naam van de fractie Nieuw Enkhuizen”. Niet slechts als Hans Langbroek, zonder enige vermelding van waaruit partij-technisch gezien de motie, het amendent, het voorstel, komt. Dat puur persoonlijke zie je nu ineens gebeuren, heel merkwaardig.

 

Ook merkwaardig is dat dan later wél ineens de hele fractie stemt op wat die persoon uit die fractie ingebracht heeft, zonder dat die fractie genoemd wordt in het debat. Het suggereren dat de persoon de motie, het amendement, het voorstel, als zijnde persoon heeft ingeleverd blijkt dan lucht te zijn.

Het lijkt me dat als je iets puur onder eigen naam inlevert of bijdraagt, het ook een persoonlijk iets dient te zijn en geen verhuld partijstuk.

 

Afgelopen raad hadden we de motie Quasten-Wijchers, de motie Fijma, het amendement Bokhove, en het amendement Kuijsten-van der Pluijm. Zonder enige vernoeming van de partijen die gerepresenteerd zouden moeten worden. Daarom vroeg ik bij de punten waar dat gebeurde hoofdelijke stemming aan. Als één raadslid dat vraagt, dan dient dat te gebeuren.

Voortaan ga ik in elke raadsvergadering waarin ook maar één amendement, motie of voorstel puur onder eigen naam voorkomt zonder partijvermelding, dan ook bij alle agendapunten van die avond hoofdelijke stemming vragen.

Als gesuggereerd wordt dat personen onafhankelijk dingen doen in deze raad, dan dient er ook als personen gestemd te worden.

 

Hans Langbroek.