Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

IndiŽmonument III
(23 februari 2005. Bron: internetNHD-editie Enkhuizen)

Compromis redt IndiŽ-monument in Enkhuizen

van onze verslaggever


enkhuizen
- De Stichting IndiŽmonument Enkhuizen heeft het voor elkaar. Door een aanpassing van de tekst op het monument voor gevallen oud-IndiŽstrijders is de lokale politiek vanavond alsnog akkoord gegaan met de komst van het monument in het Wilhelminaplantsoen. In plaats van de door de gemeenteraad gewraakte zinsnede 'om daar de orde en vrede te herstellen', wordt de medaille die de militairen destijds bij terugkeer kregen op het beeld afgedrukt. Daarop staat overigens ook te lezen 'voor orde en vrede'.

De oud-strijders willen met het monument zeven Enkhuizers herdenken die tijdens de politionele acties in Nederlands-IndiŽ zijn omgekomen. De gemeenteraad vond het niet passend de regel 'om daar de orde en vrede te herstellen' op het monument te lezen, omdat er destijds honderdduizenden mensen zijn omgekomen. Dankzij het door burgemeester J. Baas bereikte compromis kan de raad zich nu wel unaniem in de tekst vinden.


Ereteken "Orde en Vrede"