Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Open schrijven aan Hoogkarspels Heirscharen

(24 september 2007)

 

Geachte Hoogkarspelers, lieve medemensen aldaar,

 

Afgelopen woensdag 19 september zat ik bij de Westfrisiaweg-avond in de Westerkerk te Enkhuizen, en luisterde naar uw bijdragen richting gedeputeerde Cornelis Mooij waarin u uw woeste meningen spuide over de route die de heer Mooij in gedachten heeft betreffende de Westfrisiaweg. Die route noemen we de Zuidvariant, of ook wel Westvariant. Beide namen worden gebruikt.

 

Tijdens deze avond, uw vuurspugen aanhorende, dacht ik ineens aan een avondje bier drinken een tijdje terug in café De Slof in Enkhuizen. Daar sprak ik met wat jongeren welke afkomstig waren uit uw (nu nog) groene gemeente. Ze waren goed onderlegd, en hadden allerlei studieplannen. Het bleek dat twee van hen op het Atheneum gezeten hadden op de RSG in Enkhuizen, en drie van hen dezelfde opleiding gedaan hadden op het Martinus College te Stede Broec. Leuke jongeren waren het, en tijdens het gesprek kreeg ik een warme gloed door m’n lijf bij de gedachte dat deze jongeren uit Hoogkarspel hun intelligente hersenen hadden kunnen scherpen door de bijdragen die de Enkhuizer en Stedebroecse burgers in de vorm van OZB hadden geleverd aan de bouw en kwaliteit van deze scholen. Ontroerd gaf ik de vijf resultaten van m’n OZB een biertje extra.

U allen is, naar ik aanneem, gevoeglijk bekend dat een aantal jaren terug de burgers van Stede Broec in grote liefde voor onder andere uw kindertjes een OZB-verhoging hebben betaald van 100% om het Martinus College te kunnen vergroten en verbeteren. Ook de burgers van Enkhuizen hebben met warmte in hun hart voor onder meer uw kindertallen een totale OZB-verhoging van ruim 50% ondergaan om de RSG te vergroten en verbeteren. Alles in gloedvolle liefde en zonder enig gemor, neemt u dat van mij aan! Goed onderwijs is belangrijk, en die slaapkamerverbouwing bij ons thuis kon nog wel een jaartje wachten. Eerst de OZB…

 

Bij deze herinnering biggelde een traan uit m’n linkeroog (rechts zit wat verstopt, daar biggelt het doorgaans wat minder) van de eerder genoemde ontroering. Een vochtig-blijde “Snif” ontschoot me schielijk.

 

Voor de avond begon stond ik bij de ingang van de Westerkerk een peukje te roken. Slechte gewoonte, doch voor mij rustgevend bij tijd en wijle. Tijdens het gerook was ik in de gelegenheid een gesprek aan te horen tussen een aantal van uw dorpgenoten. Ze hadden het over het verbouwen van een keuken, over de aanschaf van een tweede autootje, over de vakantie in Turkije van dit jaar, en over de aanschaf van een nieuw bankstel dat bij het nieuwe dressoir paste.  Twee van deze sprekers bleken van hun Enkhuizer werkgevers een extra bonus gehad te hebben dit jaar voor de vakantie. Daarmee konden ze de door hen genoemde zaken betalen, en ze waren daar “pittug groôs” op. Terecht!

Ook ik werd pittug groôs bij het horen van al dat vrolijks en blijmakends. Als politicus heb ik namelijk via m’n partij immer geijverd voor werkgelegenheid in de eigen omgeving voor Enkhuizers en buurgemeentebewoners! Daar ben ik niet de enige in, de Enkhuizer raad in z’n algemeen is daar altijd zeer mee begaan geweest. Die begaanheid heeft geresulteerd in bedrijfsterreinen om Enkhuizen heen, in gerealiseerde en nog te realiseren fase. De burgers van Enkhuizen hebben daar in grootmoedig altruïsme grote stukken prachtige groene weiden en schitterende rietvelden voor opgeofferd. Ontsierend voor onze mooie historische stad, maar toch gedaan in ootmoedige liefdevolheid voor het hogere doel: werkgelegenheid scheppen voor onze medemens in stad en omgeving. Gezien de inhoud van het onbedoeld afgeluisterde gesprek een doel dat al gestalte gekregen heeft, en vrijwel zeker nog meer zal krijgen! Wederom trok een warme gloed van liefde voor m’n medemens uit de Enkhuizer omgeving door m’n politieke lichaam, en een tweede ontroerde traan biggelde uit m’n linkeroog. Zelfs een kleintje uit m’n rechteroog erbij nu…

De avond sloot ik af met twee raadscollega’s, in een leuk Enkhuizer kroegje. We dronken op uw geluk!

 

De dag erna moest ik iets hebben voor m’n computer. ’s Avonds toog ik naar het Streekhof, daar zijn de zaken die ik zocht te vinden in een winkel. Al lopende door dit winkelcentrum ontwaarde ik een aantal mij bekende gezichten. De herkenning was ineens, het waren gezichten die ik de avond ervoor gezien had in de Westerkerk. Ze behoorden aan enthousiaste klappers die avond voor de vuurspuwers over de door hen ongewenste route van de Westfrisiaweg. Nieuwsgierig als ik ben, liep ik een stukje achter enkele van deze gezichten aan. Vanaf het begin van het Streekhof aan de oostzijde tot aan het eind van het Streekhof aan de westzijde, daarbij de zaak voorbij lopende waar ik zelf zijn moest.

Die zaak is leuk in verband met uw vuurspugen van de 19e september. Deze winkel ligt namelijk zo om en nabij waar vroeger de weg lag die u in uw vlammende betogen “het cultuur-historisch waardevolle lint” noemde! Het lint dat blijkens uw betogen ábsolúút niet doorbroken dient te worden… Doch ik meende op dat moment duidelijk te zien dat de luitjes die ik een avond eerder in mijn mooie historische stad gezien had vrolijk kleppend het doorbroken lint van cultuur-historische waarde overstaken, zich niet bewust van wat voor een waarde dan ook behalve de bij elkaar te consumeren artikelen van het Streekhof. Geen boos gezicht, geen peinzende uitdrukking, geen vlammende gedachte was op dat moment te ontwaren. Het stemde me wat droef…

 

Maar beste heirscharen van Hoogkarspel, mens- en vredelievend als ik ben, ook voor de Drechterlandse medemens, lijkt het me dat hier twee opties op z’n plaats zijn om tot elkander te komen.

Als eerste optie zou ik willen voorstellen dat u heel gewoon akkoord gaat met de optie voor een route van de komende Westfrisiaweg die een grote meerderheid van de regio verkiest, namelijk de variant die uw lint doorbreekt. De tranen die u in dat geval zult plengen zijn volledig begrijpelijk, en ze zijn gelijk aan de tranen die de Enkhuizer burgers plengden bij de OZB-verhogingen voor de RSG en het aanleggen van de werkgelegenheidsterreinen voor de regio. Ook gelijk aan de tranen die we hier zullen plengen als het lint van cultuur-historische waarde bij Enkhuizen doorbroken zou moeten worden om uwentwillen, en om het dan bijkomende grote verlies aan werkgelegenheid dat om en nabij dit lint aanwezig is.

Tevens gelijk aan de tranen die geplengd werden door de Stedebroecse burgers bij de OZB-verhoging van 100% omwille van het uitbouwen van het Martinuscollege.

Als tweede optie zou ik bijvoorbeeld willen geven dat de door uw gewenste Noordvariant aangelegd zou kunnen worden. Maar dat u in dat geval compensatie levert aan de burgers van Stede Broec, en vooral van Enkhuizen die dan namelijk maximaal inleveren in diverse opzichten. Die compensatie zou kunnen bestaan, ook doordat uw woningen straks omgeven zijn door groen met bijkomende waardevermeerdering wat anderen zullen ontberen door de door u gewenste variant, uit een OZB-verhoging in uw gemeente van 3000% plus overnemen van de OZB van de burgers van Enkhuizen en Stede Broec. Daarna uiteraard in de navolgende jaren geïndexeerde verhogingen van die OZB. Tenslotte woont u dan tot het einde der tijden in een stukje hemel op aarde op kosten van de Stedebroecse en Enkhuizer burgers… Daar mag best wat tegenover staan! De in uw ogen ongetwijfeld exhorbitante OZB-verhoging van 3000% kunnen we dan ten goede storten van de aanleg van de Noordvariant van de Westfrisiaweg.

 

Lieve vuurspuwende heirscharen van Hoogkarspel, is dit een mooie deal of niet? Wat mij betreft wel!

 

P.S. Doe niet te gek over die groenwaarden in uw gemeente. Uw gemeenteraad plant nogal graag gigantische nieuwe woonwijken op uw gezamenlijke gronden, waarbij een factor veel-x meer groen voor altijd verloren gaat voor uw woongenot dan bij slechts een weg. Plus daarbij de vervuilende rioleringen, grondstructuurvernietigingen, en overlast aan toenemende verkeersbewegingen langs uw hemelste stulpjes.

 

Met vriendelijke groeten,

Hans Langbroek, lid van de gemeenteraad van Enkhuizen.