Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Hersentjes verdwijnen per kilo

(15 oktober 2010)

 

De gemeente Enkhuizen meent onveranderd vast te moeten houden aan de regel dat de toegangstijdenbeperking voor de horeca op een uiterste van 24.00 gesteld moet blijven worden. Dit in het kader van het project Alcohol en Drugs in relatie tot jongeren dat in de regio West-Friesland loopt. Een motie van Nieuw Enkhuizen (en vóór de verkiezingen meerdere partijen, doch daarna stopte dat abrupt) om dit in het toeristenseizoen op te rekken naar 1.00 ’s nachts haalde het niet in de gemeenteraad.  Dit vanuit de motivatie om niet als enige gemeente in de regio uit de pas te gaan lopen.

 

Nu is dat een bijzonder vreemde redenatie. Het is namelijk zo dat vrijwel alle gemeentes in West-Friesland die regel van de toegangstijden opgerekt hebben. Zéker de gemeentes die intensief te maken hebben met toerisme: Hoorn heeft de 24.00 al opgerekt tot 1.00, Medemblik idem dito met alle evenementen die ze organiseert, en Schagen blijft wat dit betreft niet achter. De rest van de gemeentes insgelijks, en dat minstens met de lokale kermissen.

Feitelijk kun je zeggen dat Enkhuizen de gemeente is die uit de pas loopt t.o.v. andere gemeentes in de regio door zich als het braafste jongetje van de klas te gedragen.

 

Aan de andere kant: pas terug bleek dat het onwaarschijnlijk hoge, schokkende percentage van 93% van de horecagelegenheden alcohol tapt aan jongeren jonger dan 16 jaar, en dat het comazuipen wéér toegenomen is. Op vragen daarover aan de West-Friese trekker van het project Alcohol en Jongeren, burgemeester Jan Baas, was de kern van het antwoord dat door het project wél het bewustzijn bij ouders over alcohol en jongeren toegenomen is. Ik vermoed én hoop dat dit waar is, maar dat zal blijken uit de evaluatie van het project dat we in december krijgen.

 

Pas terug kregen we in de commissie BOFS een in rap tempo glad vertelde papieren presentatie over de geweldige resultaten van het project. De papieren geweldige resultaten althans.

De werkelijke praktijkresultaten kon ik enkele dagen eerder zien op Harddraverijdag. Een aantal maanden geleden is in de commissie door portefeuillehouder Jan Baas gezegd, n.a.v. geuite bezorgdheden door diverse partijen, dat er op Harddraverij extra aandacht en indien nodig fors ingrijpen zou komen als er jonge kinderen met grote flessen drank en/of dronken over de kermis en in de stad zouden lopen. Dit was naar aanleiding van constateringen vorig jaar, daar liep dit verschijnsel de spuigaten uit.

Uiteraard ga je dan als iemand die zich betrokken voelt bij het onderwerp zelf kijken hoe het gaat, vooral ook omdat je toch met een eigen kind van 12 jaar naar de kermis gaat en het vuurwerk gaat bezichtigen. Wat schetste mijn verbazing, overgaand in totale verbijstering? Het stierf van de koters van hooguit twee jaar ouder dan het kind dat ik zelf bij me had, die dronken over de kermis zwierven en lallend over straat hobbelden. Ook liepen er weer navenante individuen met flessen sterke drank in de hand, exact als vorig jaar.

In de wijde omgeving geen handhaver te zien, geen ingrijper te zien, geen belemmering te constateren om dit, zoals in de commissie toegezegd werd, met forse hand tegen te gaan…..

 

Aan dit soort verschijnselen kan de horeca niets doen. Dit is aan ouders, aan oudere jongeren die drank geven aan jongere jongeren, en aan drankverkopers die verkopen aan te jonge jongeren. Een toegangstijdenregel voor horeca vervroegen van 1.00 naar 24.00 helpt hier niets tegen, het dempt dit verschijnsel niet.

Het enige dat nu gebeurt is dat oudere horecabezoekers in het toeristenseizoen in Enkhuizen na twaalven niet meer het kroegje waar ze zitten kunnen verlaten, omdat ze dan nergens meer binnen mogen stappen. De dupe zijn dus toeristen, oudere horecagasten, en de horeca-ondernemers. De dupe van een verschijnsel waar horeca-ondernemers géén grip op hebben, en géén grip op zullen kunnen krijgen.

Het is duidelijk dat bij een gereed aantal in dit opzicht niet heel slimme ouders en drankverstrekkers, het bewustzijn over de relatie drank-jongeren krimpt in plaats van hoger wordt, zoals gezegd werd in de commissie…. Uiterst spijtig, en bijzonder teleurstellend.

Deze lieden hebben het verantwoordelijkheidsgevoel van een natte zeemlap.

 

Mijn opinie, en de opinie van Nieuw Enkhuizen, is dat de horeca beter keihard (maar dan ook écht keihard en zero tolerance!) op drankverstrekking aan jongeren jonger dan 16 jaar aangepakt kan worden, dan dat ze dat ene uurtje vroeger of later mensen wel of niet binnen mogen laten. Voor de toeristische economie maakt dat ene uur wél veel uit, voor het drankgebruik onder jongeren niet. Daar gelden duidelijk andere spelregels, factoren en ingrediënten voor.

 

Zoals het nu gaat verdwijnen de kinderhersentjes door drankgebruik en -misbruik in West-Friesland per evenement met kilo’s tegelijk!

 

Hans Langbroek

Fractie Nieuw Enkhuizen