Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Gemeentelijke herindeling Oostelijk West-Friesland

(15 november 2009)

 

Nieuw Enkhuizen heeft een eigen visie op gemeentelijke herindelingen. In principe zijn we voor kleinschaligheid en de menselijke maat, maar dat staat volledig los van herindelingen op gemeentelijk/bestuurlijk vlak.

 

Herindeling in West-Friesland, in Oostelijk West-Friesland, zien wij niet als noodzakelijk om losse en multi-interpretabele termen als “efficiency”, “goedkoper”, “slagvaardiger” etc. Het gaat ons om de visie.

Wij zien een herindeling als een middel om binnen een regio of sub-regio een vorm van integraal beleid te kunnen maken op gebied van wonen en woonlocaties; economisch beleid, werkgelegenheid, bedrijventerreinen en infrastructuur, sociaal beleid, groen en recreatie, veiligheid en drugsbeleid, und so weiter.

Het gaat niet om efficiency, dat bereik je doorgaans niet door schaalvergrotingen. Goedkoper werken en efficiënt worden is niet onomstotelijk gebleken uit rapportages. Er zijn verslagen vóór en verslagen tégen schaalvergrotingen op het gebied van gemeentelijke fusies in de zin van efficiency en goedkoper werken.

 

Wij zien eenheid van beleid binnen een versnipperde regio als voordeel. Intensieve samenwerking tussen gemeentes kan ook, maar dat moet dan mogelijk zijn. In West-Friesland is dat niet mogelijk, dat laat de historie zien. Het SOW is over de kop, samenwerkingen komen moeizaam tot stand, gemeentes trachten elkaar vliegen af te pakken op allerlei gebied, er heerst verdeeldheid alom. Een ontwikkeling afremmende verdeeldheid.

De oplossing is wat ons betreft een herindeling van gemeentes die zouden kunnen voldoen aan iets dat een gezamenlijke ontwikkeling “logisch” maakt vanuit de situatie en gerichtheden zoals die nu al bestaan voor de respectievelijke bevolkingen.

 

Een fusie van de gemeentes Andijk, Stede Broec, Enkhuizen en een deel van Drechterland maakt in onze ogen een gemeente mogelijk die geschikt is voor een homogeen beleid op de genoemde beleidsgebieden. Stede Broec en Enkhuizen groeien nu al samen naar één verstedelijkt gebied toe, een scheiding van die twee is een steeds kunstmatiger iets dat gebaseerd lijkt te zijn op emoties.

 

Hoorn heeft de potentie en nu reeds de functie van regionale centrumgemeente. Allerlei dienstverlenende hoofdfuncties zijn daar gelocaliseerd of worden daar reeds ontwikkeld. Het is een potentie die doorontwikkeld moet kunnen worden.

Wat Hoorn daarvoor nodig heeft is ruimte in de fysieke zin, en ruimte wat betreft handelingswijze, concentratie en besluitvaardigheid. Ruimte in de fysieke zin is heel goed mogelijk als de huidige gemeente Drechterland opgedeeld wordt in een deel dat fuseert met Stede Broec, Enkhuizen en Andijk, en in een deel dat aan Hoorn gesitueerd wordt.

Beide nieuw onstane gemeentes zijn dan gemeentes die bezig zijn met grote ontwikkelingen. De nieuwe gemeente Hoorn kan zich in alle potentie en enthousiasme gaan richten op de huidige ontwikkelingen die plaatsvinden en/of reeds geïnitieerd zijn, de nieuw ontstane gemeente Enkhuizen/Stede Broec (Stede Enkhuizen?) kan zich richten op de ontwikkelingen die juist daar nu in volle gang zijn.

Wat de laatste betreft gaat het bijvoorbeeld om het verder uitbouwen van diversiteit in economische activiteiten en facilitering daarvan, in toerisme, in recreatie, in subregionale woonbestemmingen, en dan alle onderdelen bezien in onderlinge samenhang.

 

Eén grote gemeente Hoorn die zou bestaan uit Hoorn, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen zou voor de beide genoemde gebieden juist de in volle gang zijnde ontwikkelingen afremmen op dit moment. Twee grote gemeentes in ontwikkeling geeft op dit moment het omgekeerde: grote potenties voor beide te vormen gemeentes.

 

Op termijn, ik denk zo’n 20 tot 25 jaar, zal het vormen van één gemeente uit deze dan goed doorontwikkelde twee gemeentes juist een pré zijn. Die twee volledige gemeentes zullen elkander aanvullen tot één grote welvarende en goed ontwikkelde gemeente.

Op dit moment is het simpelweg te vroeg voor zo’n grote gemeente in de samenstelling van waaruit die zou bestaan, in acht genomen de lopende omstandigheden zoals die nu zijn.

 

Wat mij betreft is qua gemeentelijke herindelingen in Oostelijk West-Friesland nu dus de ideale optie: Hoorn met uitbreiding van grondgebied uit de huidige gemeente Drechterland en eventueel anderen vandaan, en een fusie van overig Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen en Andijk tot een nieuw te vormen gemeente.

 

Hans Langbroek