Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

West-Friesland Oost, gemeentelijke herindeling
(30 mei 2008)

Ideologischerwijze ben ik voor altijd voor vormen van kleinschaligheid geweest, en tegen allerlei soorten schaalvergrotingen. Over het hoe en waarom daarvan heb ik op deze site in het verleden tot in den treure geschreven en gefilosofeerd. En het is nog steeds m’n uitgangspunt in denken in veel gevallen.
Maar in het geval van Oostelijk West-Friesland ben ik gaan nadenken over fusies ten aanzien van hoe ik denk over de ontwikkeling van de subregio.

In mijn ogen zou het schitterend zijn als we het voor elkaar krijgen om minstens tweederde van onze eigen burgers in de eigen regio te kunnen laten werken! Jan Franx en ik hadden het daar 10 jaar terug al vaak over, dat we ooit zouden proberen zoiets voor elkaar te krijgen. Daar heb je een diversiteit van bedrijfsbranches voor nodig, en hoog- en laagwaardig werk. Maar ook beschikbaarheid van betaalbare woningen voor jongeren met goede en diverse opleidingen, om die jongeren hier te kunnen laten woonstarten en niet verloren te laten gaan voor de regio als zijnde een sterk potentieel aan goede en divers geschoolde jonge werknemers.

Ook infrastructuur hebben voor dit soort ontwikkelingen is uiterst belangrijk, en daarom was het voor elkaar krijgen van die Westfrisiaweg zo belangrijk! Ook daar zaten Jan Franx en ik 10 jaar terug al over te filosoferen, laatst hadden we het daar nog over. Jan doet het in mijn ogen dan ook hartstikke goed ten aanzien van dit soort utopiën die we vroeger zo enthousiast bespraken, hij doet er écht iets voor om het gerealiseerd te krijgen! Dat vind ik écht tof!

Maar om een gebied zó te ontwikkelen dat dit allemaal mogelijk wordt, moet je uiteindelijk wel in staat zijn een integraal beleid over zo'n gebied te kunnen maken en uitvoeren. Het is gebleken dat dit in West-Friesland vrijwel onmogelijk is, zelfs in de historie is dit gebied altijd superverdeeld geweest.

Mijns insziens zou een fusie, tegen m'n ideologie in maar wél in de praktijk uitgaande van "beginnen bij het wenselijke, eindigen bij het haalbare", tussen Andijk, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland een ideale combinatie zijn om bovenstaande visie efficiënt voor elkaar te krijgen.
We kunnen dan een prachtige combinatie maken op eigen gemeentegrond van groen, recreatie, economische ontwikkeling en wonen! Omdat iedereen dan in dezelfde gemeente woont, worden door die gemeente en door de bijbehorende politici alle belangen integraal afgewogen ipv alleen voor de eigen kleine gemeentes die er nu zijn.
Feitelijk krijgen inwoners van zo'n gemeente juist méér invloed op zo'n beleid dan dat nu het geval is, tenslotte heb je als bewoner van Oostelijk West-Friesland nu geen invloed op het beleid van de kleine buurgemeente als die dingen doet die je absoluut niet wilt. Na een fusie heb je als burgers juist invloed op een groter gebied dat ontwikkeld wordt, omdat dit gebied dan tot je eigen gemeente behoort.

West-Friesland in drie gemeentes opdelen is nog een paar tandjes te ver denk ik, maar opdelen in vijf gemeentes kan voor de eerste 40 jaar kan heel functioneel zijn! Daarna kun je niet kijken, de wereld kan er dan weer heel anders uitzien dan hedentendage.

Maar uiteindelijk misschien.... krijgen we grotere gemeentes, die dan hopelijk véél meer te zeggen hebben en véél grotere eigen bevoegdheden hebben, en dan kunnen we die provincie afschaffen!

Feitelijk komt het dan neer op dat schijnbare schaalvergrotingen juist feitelijke schaalverkleiningen zijn, en de burger steeds meer te zeggen krijgt over een groter gebied. Democratie!

Hans Langbroek