Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Leuk!
(15 maart 2008)

Onderstaande hebben Jan van Oostende en ik samen opgestart een jaar terug, en nu is het werkelijk geworden. Dat is hartstikke leuk!  
Buurtvereniging Plan Zuid superblij, en Jan en ik ook! Dit zijn de leuke dingen om te doen als je in de gemeenteraad zit, het zijn juist die tastbare, direct iets voor mensen kunnen doendingen, die het tof maken. Tof!! En gefeliciteerd buurtvereniging!

 

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

 

1

 

 

ACTIEVE INFORMATIE

 

 

 

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

 

 

HERHUISVESTING BUURTVERENIGING PLAN ZUID

 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

 

 

Geachte voorzitter,

 

 

De huisvesting van Buurtvereniging Plan Zuid wordt door velen met belangstelling gevolgd. Om deze reden willen wij u graag middels deze brief op de hoogte brengen van de voortgang en planning van de verdere werkzaamheden.

 

De voorbereidingen voor het kunnen plaatsen van de units, die in de komende jaren als huisvesting van de buurtvereniging zullen gaan dienen, hebben in de afgelopen maanden met name het verkrijgen van de benodigde vergunningen en vrijstellingen betroffen.

 

De tijdelijke bouwvergunning voor 5 jaar is op 4 maart verleend, nadat tijdens de ter inzagelegging geen zienswijzen waren binnengekomen. Op basis hiervan kan afgezien van onvoorziene omstandigheden de volgende planning worden aangehouden:

 

Week 10 + 11   Ontruimen en verhuizen door buurtvereniging

Week 12           Asbestsanering en sloop bestaand pand ( sloopvergunning is vorig jaar al verleend )

Week 13 + 14   Plaatsing nieuwe units door leverancier

Week 15           Nutsaansluitingen en terreinafwerking

Week 16           Oplevering aan buurtvereniging.

 

De planning is in samenwerking met het bestuur van de buurtvereniging opgesteld.

 

 

Enkhuizen,   11 maart 2008

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

Namens dezen,

 

 

 

 

D. van Pijkeren, wethouder