Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Halleluja
(18 april 2006)

De laatste tijd hoor ik zo bij tijd en wijle, in raadsvergaderingen, commissies en in de wandelgangen, van sprekers ter linkerzijde uit het politieke spectrum van de gemeenteraad dat “links” zo goed gewonnen heeft de afgelopen verkiezingen. Dan wordt er gezegd dat we een linkse raad hebben: PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en deels Nieuw Enkhuizen. Wel 11 zetels in de raad ter linkerzijde.... Jááája!
De mannenbroeders ter linkerzijde in de raad rekenen voor het gemak en voor eigen gemoedsrust doorgaans ChristenUnie als een linkse partij. Het wordt her en der zomaar eens ter berde gegooid als het zo uitkomt: “ChristenUnie is een linkse partij, dus hebben we een links college en een linkse raad!” Nou, ik zie het toevallig eens helemaal volkomen andersom!
Hoezo ChristenUnie een linkse partij door het stemgedrag?! Is de ChristenUnie links door de wijze waarop ze over voorstellen stemmen? Absolutely not! ChristenUnie stemt totaal niet links, ChristenUnie stemt CHRISTELIJK! Het is een stemgedrag vanuit christelijke waardes. Wat de linkse partijen in onze Enkhuizer raad niet zeggen, maar wat wél zo is, is dat zij als “linkse” partijen niet “links” stemmen maar christelijk... Duidelijk: ChristenUnie stemt niet overwegend “links”, maar “links” in Enkhuizen stemt overwegend “christelijk”. Ze stemmen namelijk doorgaans hetzelfde als de ChristenUnie.
Nu is het zo dat het de laatste decennia in linkse kringen “not done” is geweest om christelijke waardes te hebben, en zéker niet om te geloven in de christelijke God. Behalve dan bij GroenLinks, waaraan van oudsher ook christenen verbonden zijn. Zoals het bij jonge Nikelopers “not done” is om met Scapinoschoenen te lopen, bij scooterjongeren “not done” is om fietsen leuk te vinden, was het in linkse kringen “not done” om het christendom te omarmen. Maar links Nederland, en zéker links Enkhuizen, stemt over het gros der voorstellen gewoonweg vanuit christelijke waardes en hetzelfde als ChristenUnie. Christenen en links komen op voor hetzelfde. Links is wat betreft idealen over mensen gewoon christendom met weglating van de God uit de idealen. Neem bijvoorbeeld de veelgeprezen Volkskrant, de krant welke door 90% van links Nederland gelezen wordt, dat is van oorsprong gewoon een katholiek dagblad. En dat dagblad is gewoon doorgegaan met de visie die ze hadden, maar dan vertaald in deze tijd en met weglating van de God.
En zo hebben we, helaas pindakaas voor degenen die het graag anders willen zien of beleven, geen linkse raad maar een christelijke raad. En het is gewoon heel natuurlijk en vriendelijk om te zeggen: niet “links” in Enkhuizen gefeliciteerd met de verkiezingsuitslag, maar Klaas Kok, Joke Kuijsten en Dirk van Pijkeren gefeliciteerd met de verkiezingsuitslag! Jullie hebben qua uitgangswaardes van de raad dik gewonnen!


Hans Langbroek.