Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Groentesoep I

(10 januari 2010)

 

Afgelopen jaar heb ik voor het eerst in mijn leven op kerstavond een kerstviering in een kerk bijgewoond. In ongedurige en rusteloze herinnering aan de kerstavond het jaar ervoor besloot ik de kerstviering in de historische Westerkerk te gaan bekijken, welke georganiseerd werd door verschillende samenwerkende kerkgemeenschappen.

 

Zo in mijn ntje wat achteraf zittend, om me heen kijkend en de uitvoering volgend, kreeg ik een indruk van gelijkenis en overeenkomst tussen hedendaagse Nederlandse christenen en dezentijdse Duitsers.

 

De Duitsers hebben tot op de dag van vandaag de neiging zich nederig te gedragen door hun geschiedenis van het beginnen van de Tweede Wereldoorlog en wat daarin allemaal door hen uitgevoerd is.

De laatste paar jaren komt aan die onterechte nederige houding langzaam maar zeker weer een einde. Duitsland gaat zich meer en meer weer het zelfverzekerde gedrag aanmeten dat behoort bij een land in gedeeld en ongedeeld bestaan dat de derde economische macht ter wereld is; een land dat al eeuwen het culturele centrum van Europa is; een land dat in Europa al lange tijd tot de absolute top behoort op filosofisch gebied, op wetenschappelijk gebied, op technisch gebied, en op politiek gebied. En ja, ook op militair gebied.

Zonder Duitsland geen Europese Unie, zonder Duitsland geen sterk Europa, zonder Duitsland een bijzonder stuk meer armoede op dit subcontinent en zker ook in Nederland. Duitsland is het hart en de motor van Europa, en niemand anders. De nederige houding mogen ze laten varen. Duitsland nu is niet het Duitsland van 1933-1945, en de Duitsers nu zijn niet de Duitsers van toen! Aan schuldgevoel en boetedoening komt een einde, en dat einde is nu.

 

De christenen van nu hebben, gelijk de Duitsers en om dezelfde soort redenen, k die neiging zich wat terughoudend en nederig te gedragen. Het christendom is zich lange tijd te buiten gegaan aan machtswellust, terreur, geweld, oorlogen, onderdrukking, fascisme en ongebreidelde moord.

Christenen behoren tot een groep die je, net als Duitsers, als populaire Nederlandse cabaretier of lolbroek zijnde ongelimiteerd mag beledigen, denigreren, in de zeik mag zetten, en als minderwaardig mag betitelen. Allemaal omdat ze een groot schuldgevoel zouden moeten hebben om wat in voorgaande eeuwen is uitgevoerd en gedaan door het christendom.

De christenen laten zich dat gedrag jegens hen maar aanleunen, het wordt namelijk gebracht als zijnde een kritische houding. En dat moet in Nederland toch kunnen wordt dan gezegd

De openbare discussie wordt grotendeels zonder openlijke inbreng van christenen vanuit hun christen-zijn gevoerd, op welk vlak dan ook. Ze worden gretig door gefrustreerde hordes geridiculiseerd en naar de marge van het geestelijke en maatschappelijke bestaan getrapt.

En ja, dat deed ik ook.

 

Het christendom is nog altijd wl het gene dat Europa eeuwenlang nog enige samenhang heeft kunnen geven na de ineenstorting van het Romeinse Rijk in het Westen; is het gene dat Europa 1000 jaar lang nog enigszins heeft kunnen behoeden voor een totale ineenstorting naar volslagen barbarisme na het vertrek van de Romeinen, ondanks het mede door het christendom inluiden van de Donkere Middeleeuwen; is het gene dat nog enigszins heeft kunnen functioneren als drager voor een nieuw te ontwikkelen culturele vorming van een Europese beschaving; is het gene dat Europa heeft kunnen behoeden voor totale verovering door de moordzuchtige islamitische hordes van Mohammed en zijn opvolgers.

 

Zonder christendom geen Europese Unie, zonder christendom geen sterk Europa, zonder christendom geen eigen Europese culturele identiteit, zonder christendom barbarisme en verdeeldheid. Het christendom is een pijler geweest waarop de mogelijkheid van het bestaan van het huidige Europa en zker ook Nederland gebaseerd is.

De nederige houding mogen de christenen laten varen, de christenen van nu zijn niet de brandschattende en vierendelende christenen van toen. De samenwerkende verschillende christelijke geloofsrichtingen die diensten organiseren, die vreedzaam hun eigen en gezamenlijke gang gaan, die hun nieuwe weg zoeken om nuttig en functioneel midden in de samenleving te staan en er deel van uit te maken, moeten eens stoppen met die nederige en steeds maar weer schoffering slikkende houding!

De huidige christenen kunnen, net als de Duitsers, hun eigenwaarde zelfverzekerd rondroepen. Schouders naar achteren en borst naar voren! Aan schuldgevoel en boetedoening komt een einde, en dat einde is nu.

 

Het christendom maakt een groot deel uit van onze Nederlandse culturele identiteit; maakt een groot deel uit van onze normen en waarden, of we nu gelovig zijn of niet; maakt een groot deel uit van ons denken over natuur en omgeving, landschap en inrichting, vrijheidsbeleving en zingeving van het leven. Wij zijn in dit land, n in Europa, gelovig zijnd of niet, met zijn allen de uitbouw van het christendom.

Wij zijn een joods/christelijke-humanistische samenleving, met alles dat er bij hoort en wat we daarmee bereikt hebben. Dat is hl veel.