Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Griezelen, subsidie, griezelig!

(20 oktober 2007)

 

De Westerkerk is een schitterend gebouw! Vroeger een katholieke kerk geweest zijnde, is het gebouw in de 16e eeuw overgedragen aan de protestanten en nu in het jaar 2000 door de protestanten overgedragen aan de Stichting Westerkerk. Het gebouw is één van de markantste visuele belevingen van Enkhuizen! Als je er langsloopt, zomer- of winterdag maakt niet uit, dan staan er altijd wel toeristen foto’s te nemen.

 

De Westerkerk is nu een cultureel centrum. Het gebouw leent zich goed voor wat binnen Enkhuizer verhoudingen grootschaliger binnenevenementen zijn.

Nu is het zo dat cultuur in Nederland nogal divers is. Nieuwe tijden, nieuwe mensen uit alle windstreken die in ons land zijn komen bivakkeren, snellere media waardoor verschillende culturen elkaar directer beïnvloeden: dat alles zorgt voor diversiteit in de Nederlandse cultuuruitingen. Dat is goed, dat is leuk en dat maakt het allemaal hartstikke interessant! We leven momenteel in een dynamisch land dat in een overgangstijd verkeert richting een nieuwe hoedanigheid van uiterste kleurrijkheid. Zoals alle overgangstijden levert dat moeilijkheden op, maar die worden uiteindelijk écht wel opgelost. Niemand hoeft zich daar zorgen over te maken.

 

De kleurrijke diversiteit van cultuur en subcultuur in ons land is ook doorgedruppeld in een provinciestad als Enkhuizen. We hebben Eire at the Top, het Jazzfestival, pas terug een Keltisch evenement in de Westerkerk, de Kunstroute, en er komen er meer omdat veel Enkhuizers zich inzetten voor dit soort dingen. De kleur is doorgedrongen in onze stad, zoals het ook was in de VOC-tijd! We worden internationaler in het kleurenpalet van wat leuk is!

 

Nu wilde evenementenbedrijf [Ajamko] een griezelevenement organiseren in de Westerkerk. Griezel en eng behoort tot één van de jeugdsubculturen binnen Nederland momenteel. Er moesten wat griezelige licht- en geluidsdingen gebeuren, er zouden wat griezelig verklede mensen rondlopen, en er zou een griezelige draculafilm vertoond worden, de film Van Helsing.

Op straat tegengekomen christenen maakten bezwaar bij bestuursleden van de stichting. Ze vonden dat het niet kon in een voormalig godshuis. Voormalig godshuis dus! Dit voormalige godshuis dat voor miljoenen aan belastinggeld is gerenoveerd. Belastinggeld dat opgebracht is door velen die absoluut niet gelovig zijn, belastinggeld dat goddeloos is. Niemand van de christenen heeft daar ooit bezwaar tegen gemaakt.

Het cultureel centrum dat dus voor miljoenen aan belastinggeld van iedereen is opgeknapt, weigert nu een culturele uiting van een deel van die belastingbetalers op grond van religieuze uitgangspunten van enkelen… Het is ongehoord! In feite vindt hier een discriminatie op basis van geloof, of juist niet-geloof, plaats. Feitelijk worden cultuuruitingen van groepen die niet passen binnen het wereldbeeld van christenen uit sektarische genootschappen verboden of als uiterst ongewenst gezien. De invloed van deze christenen is te vergelijken met culturele censuur, en is een regelrechte overtreding van artikel 1 uit de Grondwet.

 

Nu vraagt Stichting De Westerkerk 2 ton subsidie aan de gemeenteraad om de binnenmuren te kunnen stucen. Dat moet de stichting doen om 210.000 euro subsidie te kunnen ontvangen van het Rijk om de orgelkast te kunnen restaureren. De renovatie kost 3 ton, en 90.000 moet dan zelf opgebracht worden. Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om medewerking aan het verkrijgen van die 210.000 euro door het 200.000 te geven om het stucwerk te kunnen laten uitvoeren.

Ik heb geen idee of de gemeenteraad hier in meerderheid mee akkoord gaat. Dat zien we wel in de raadsvergadering over de begroting. Maar ikzélf ga er alléén mee akkoord als bij de voorwaarden voor die subsidie keihard op papier komt te staan dat er nooit, maar dan ook echt nóóit, meer wat voor een evenement dan ook afgewezen wordt op basis van wat voor geloofsgronden van wie dan ook. En dat er keihard op papier komt te staan dat als de Westerkerk dit in de jaren na de subsidie verkregen te hebben dit dan tóch een keer doet, ze de 200.000 euro dient terug te geven aan de gemeenteraad.

Als dit niet in de voorwaarden komt te staan ga ik niet akkoord. Als de raad zonder die voorwaarden tóch akkoord gaat met die subsidie, en dat dus in de begroting verwerkt wordt, dan ga ik niet akkoord met de begroting, wat voor een gevolgen dat politiek of voor mezelf ook heeft. Ik ga niet akkoord met een begroting die het mogelijk maakt een instelling te financiëren die aantoonbaar Artikel 1 van de Grondwet overtreedt op basis van een paar gesprekken op straat!

 

Hans Langbroek