Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Gommerwijk west-west

(10 februari 2008)

 

Bij het in elkaar zetten van het verkiezingsprogramma van Nieuw Enkhuizen droegen Petra Kiss en ik aan om erin te zetten Gommerwijk west-west af te blazen, en op die plek een groene zone te creëren voor recreatie en groen ondernemerschap. Het leek ons voor de eigen bewoners tof en voor het toerisme dat we als partij als speerpunt hebben een aanvulling.

Wat ook ons beider zorg was is het feit dat er steeds meer groen in privébezit komt, en er dus steeds minder groen in algemeen bezit is. De landschappen zijn dan van een afstandje allemaal mooi groen om te zien, maar voor de burger die het niet bezit niet toegankelijk. Oftewel, er blijft steeds minder aantrekkelijke publieke ruimte over voor mensen om leuk doorheen te lopen en te verblijven. En er blijft steeds minder groene ruimte over voor overheden om iets te doen met bijvoorbeeld het plannen van natuurgebieden om flora en fauna een eerlijke kans te geven voort te blijven bestaan. Kortom: je bent bezig alle grond die groen is of zou kunnen worden te verkopen aan degenen die er het geld voor hebben, er blijft steeds minder algemeen bezit over.

 

Petra en ik zijn nogal GroenLinkserig in deze opzichten, en we hebben dit op schrift gesteld en als één van onze berg bijdragen toegestuurd voor het NE-verkiezingsprogramma. Omdat de meerderheid van de partij dit absoluut niet ondersteunde, maar liever Gommerwijk west-west gerealiseerd zag, gebeurde dat. Uiteraard conformeerden wij ons daar aan, een verkiezingsprogramma is een compromis tussen de personen uit welke een partij bestaat. Dat is bij lokale partijen niet anders dan bij landelijke partijen en hun lokale afdelingen.

 

Nu met de steeds minder snelle groei van de bevolking in Nederland, en ook in West-Friesland, zou er gezegd kunnen worden dat de omstandigheden veranderen en dus ook de argumenten voor wél of niét een Gommerwijk west-west. In mijn ogen tenminste wel. Je houdt namelijk het zuiden van het Westeinde over om te gaan bouwen voor de toekomst.

 

Toch zijn er wat mij betreft ook argumenten om juist wel die Gommerwijk west-west neer te willen zetten.

Het begint erop te lijken dat de noord-variant van de toekomstige Westfrisiaweg nog wel eens gerealiseerd zou kunnen worden ipv de door de meerderheid gewenste zuid-variant. Dit is te danken aan actiegroepen die met in mijn ogen brute methodes aan het propageren en demagogeren zijn. Maar als dit dus realiteit wordt, dan raken we Westeinde Zuid kwijt als bouwlocatie, en worden feitelijk gedwongen het groene gebied ten oosten van het Streekbos te bebouwen met Gommerwijk west-west. De actiegroepen zal dit een worst wezen, die denken alleen aan hun eigen achtertuin.

Als we Westeinde Zuid kwijtraken als bouwlocatie, dan raken we een bouwlocatie kwijt die vrij stevig versteend bebouwd zou gaan worden. Dus niet zoals Gommerwijk west-west waar het de  bedoeling is 40% dure huizen te bouwen met veel grond eromheen, 40% middelprijs huizen te bouwen met minder grond, en 20% sociale koop/huur woningbouw te plegen. Op Westeinde Zuid zou meer in de trend van het laatste gebouwd gaan worden.

 

Als het dus zo is dat de noordvariant van de Westfrisiaweg doorgang zou gaan krijgen, en we aanstaande raadsvergadering besluiten de [Wet Voorkeursrecht Gemeenten] te handhaven, en het [bestemmingsplan] neer te zetten, dan zal er gepraat moeten worden over die 40-40-20 verhoudingen qua bouwen. We missen dan namelijk nogal wat in de sociale koop- en huursector!

 

Het gaat een rare discussie worden, ook binnen de partijen zelf denk ik. Maar groen om de stad heen, zoals in ieder geval mijn wens was, zullen we waarschijnlijk kunnen vergeten.

 

Het is in ieder geval niet slim om zoals de zaken nu liggen en misschien gaan worden de Wet Voorkeursrecht Gemeentes en het besluit over het bestemmingsplan weg te stemmen.

 

Hans Langbroek