Hans Langbroek,áraadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

GroenLinks wil snel zwangerschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen
(31 juli 2007)

25 juli 2007

GroenLinks wil zo snel mogelijk een regeling die zelfstandige vrouwen recht geeft op een zwangerschapsuitkering. Een aparte regeling is nodig, nu de rechtbank in Den Haag heeft gesteld dat de huidige regels zelfstandige vrouwen geen recht geven op een zwangerschapsuitkering. GroenLinks gaat deze zomer een initiatiefwet indienen.


De huidige regelgeving geeft vrouwelijke zelfstandigen te weinig rechten. Dat blijkt uit de uitspraak die vandaag door de rechtbank is gedaan in de zaak die FNV en het proefprocessenfonds Clara Wichman tegen de Nederlandse staat hadden ingediend. De rechter concludeerde dat de huidige regelgeving zelfstandige vrouwen geen recht geeft op een zwangerschapsuitkering. "Daarom moet er een fatsoenlijke collectieve regeling komen, zodat vrouwen met een eigen bedrijf een kind kunnen krijgen, zonder zich druk te hoeven maken om hun financiŰle positie", aldus GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters.


Kabinet traineert zwangerschapsverlof zelfstandigen

Tot 2004 waren alle ondernemers verzekerd via de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) en hadden vrouwelijke ondernemers recht op betaald zwangerschapsverlof van zestien weken. Het vorige kabinet van CDA, VVD en D66 heeft de WAZ ingetrokken, waarmee ook het recht op zwangerschapsverlof is komen te vervallen. GroenLinks, daarbij gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer, heeft het kabinet al drie keer per motie opgeroepen om dit alsnog wettelijk te regelen. Hier is door het kabinet nooit gehoor aan gegeven. Zowel de vorige minister De Geus, als nu minister Donner, weigeren echter halsstarrig deze moties uit te voeren.


Publieke regeling is nodig

Een deel van de vrouwelijke ondernemers heeft zich particulier bijverzekerd, maar zij hebben te kampen met hoge premies en een wachttijd van (meestal) twee jaar. Daarnaast zijn tienduizenden zelfstandige vrouwen nu niet verzekerd. Gevolg is dat zij rondom een bevalling vaak maanden zonder inkomen zitten. GroenLinks vindt dat volstrekt uit de tijd: een kabinet dat zegt het ondernemerschap hoog in het vaandel te hebben staan en de emancipatie van vrouwen belangrijk te vinden, moet drempels voor ondernemende vrouwen wegnemen en zich niet verschuilen achter smoesjes om de kamermoties niet uit te voeren. Kortom: die publieke regeling voor zwangerschapsverlof moet er snel komen. Als het kabinet dat blijft weigeren, zal GroenLinks dat zelf doen door middel van een initiatiefwet.


Rechter heeft gesproken, kabinet moet in actie komen

Niet alleen GroenLinks vindt dat er een collectieve regeling moet komen voor zwangere ondernemers. Onder andere de Commissie Gelijke Behandeling, de FNV en het Clara Wichmann Instituut hebben onlangs bij het kabinet aangedrongen op een fatsoenlijke regeling. Ook de Internationale Arbeidsorganisatie ILO heeft een oproep gedaan aan het kabinet: Nederland is immers het enige land in heel Europa dat niets geregeld heeft voor zwangere zelfstandigen.

Voor meer informatie kunt U bellen met
Selšuk Akinci
voorlichting Tweede Kamerfractie GroenLinks
06-50214836