Hans Langbroek,†raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

GroenLinks werkt!
(26 oktober 2006 Bron: GroenLinks berichtendienst)

GroenLinks is zeer tevreden over de doorrekening van haar verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau. GroenLinks zorgt van alle partijen voor de meeste nieuwe banen, voor de meeste extra leraren en de meeste handen aan het bed. Bij geen andere partij gaan werkenden en mensen met de laagste inkomens er zoveel op vooruit. Natuur, milieu en openbaar vervoer verbeteren het meest bij GroenLinks.

Op zeker zes belangrijke punten scoort GroenLinks het best van alle politieke partijen. De belangrijkste resultaten van het GroenLinks verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar.
GroenLinks zorgt voor de meeste nieuwe banen: de werkgelegenheid groeit met 250.000 banen.
GroenLinks investeert het meest en het meest kansrijk van alle partijen in onderwijs en kennis: ruim 3 miljard euro extra, 21.000 leraren erbij.
GroenLinks zorgt voor de meeste aan handen het bed in de zorg: 17.000 zorgverleners erbij.
De laagste inkomens zijn het best af bij GroenLinks: zij gaan er gemiddeld honderd euro per maand op vooruit.
Mensen die werken zijn ook het best af bij GroenLinks. Werkenden met een laag inkomen betalen 200 euro per maand minder belasting, vooral tweeverdieners en alleenstaanden profiteren.
GroenLinks investeert het meeste van iedereen in natuur, milieu en openbaar vervoer.

De plannen van GroenLinks zijn goed voor de lange termijn. De overheidsfinanciŽn verbeteren, maar GroenLinks betreurt het dat het CPB twee belangrijke zaken voor de lange termijn niet heeft meegenomen. Het CPB heeft de economische effecten van ons omvangrijke programma voor onderwijs en kennis niet berekend. En de programmas zijn niet doorgerekend voor de effecten voor natuur, milieu en de klimaatverandering. Anders dan in 1994, 1998 en 2002 is deze groene doorrekening achterwege gebleven. GroenLinks is daar zeer kritisch over, omdat de doorrekening nu geen enkel inzicht geeft in de duurzaamheid van de economische groei. GroenLinks heeft daarom zelf een berekening gemaakt van de klimaateffecten van ons programma. In 2015 zal de CO2 uitstoot door het GroenLinks beleid met 20% zijn gedaald.

GroenLinks ziet vier problemen in de doorrekening van de CDA-plannen: er blijft niets over van de beloofde maatschappelijke investeringsagenda; de hoogste inkomensgroepen gaan er het meeste op vooruit; de lasten voor gezinnen nemen toe; en het aantal handen aan het bed in de zorg neemt af. De VVD kiest voluit voor de oude economie (Nederland Distributieland) en scoort het slechtst op onderwijs en kennis. Net als bij het CDA gaan de hoogste inkomens er het meeste op vooruit en verdwijnen er duizenden zorgverleners.

Femke Halsema
Kees Vendrik