Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

GroenLinks wil salarissen aftoppen

30 mei 2007

GroenLinks wil dat het kabinet direct in actie komt tegen de graaicultuur in de publieke sector. Het salaris van de minister-president moet de absolute top worden voor alle mensen die uit publiek geld worden betaald. Dat stelt Ineke van Gent in reactie op het nieuwe salarisonderzoek van Intermediair dat vandaag is gepubliceerd.

Het is treurig dat de kabinetten-Balkenende tot nu toe geen werk hebben gemaakt van de aanpak van de topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector. Ondanks aandringen van de Tweede Kamer is er nog steeds geen norm voor de topbestuurders van ziekenhuizen, energiebedrijven en woningcorporaties. GroenLinks wil dat het nieuwe kabinet wl in actie komt, Ineke van Gent heeft hierover de volgende vragen gesteld:

1. Heeft u kennis genomen van het onderzoek van Intermediair over topsalarissen in de publieke en semi-publieke sector? Wat is uw oordeel over het feit dat de salarissen wederom zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor?

2. Bent u bereid om die instellingen die weigeren de salarisgegevens openbaar te maken, te dwingen dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

3. Wat vindt u van het feit dat vele tientallen bestuurders van onder meer onderwijsinstellingen, zorginstellingen, energiebedrijven en woningcorporaties fors meer verdienen dan de minister-president?

4. Bent u met ons van mening dat deze bestuurders zich dienen te matigen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

5. Herinnert u zich de aangenomen kamermoties die vragen om normering van topsalarissen bij ziekenhuizen, energiebedrijven en woningcorporaties? Waarom zijn deze moties nog niet uitgevoerd?

6. Heeft u inzicht in de mate waarin bestuurders onkostenvergoedingen opstrijken en op deze manier, buiten de openbaarheid om, hun inkomen nog verder aanvullen? Bent u bereid hiernaar onderzoek te doen en met ingang van komend jaar de onkostenvergoedingen openbaar te laten maken?

7. Heeft u kennis genomen van de hoge ontslagvergoedingen voor ex-topbestuurders, waaronder de gouden handdruk van 1,9 miljoen voor een topman van Eneco? Gaat u maatregelen nemen om dergelijke exorbitante vertrekpremies te verbieden?

8. Met ingang van welke datum zal het salaris van de minister-president als absolute maximum gelden voor ambtenaren en bestuurders in de publieke sector?