Hans Langbroek,áraadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Gewetensdwang
(15 maart 2008)

Onderstaand stukje over gewetensdwang is gemaakt door Femke Halsema van GroenLinks. Met haar ben ik het opvallend vaak eens over zaken, en dat geldt ook voor onderstaande! Het hangt allemaal samen met de vrijheid om te denken wat je wilt, om te uiten hoe je denkt, en uiteindelijk om je te ontwikkelen hoe je wilt en om te zijn wie je bent. Uiteraard alles binnen de kaders van anderen niet belemmeren in wie zij zijn of hoe zij zich willen ontwikkelen!
Femke komt immer op voor vrijheid in alle werkzame vormen, en ik zie haar en mijzelf als medestanders op fysieke afstand maar geestelijke nabijheid voor dat opkomen voor die vrijheid.

Het mooie van onderstaande, om het in de actualiteit te betrekken, is dat het bijvoorbeeld Geert Wilders steunt in wat hij wil met z'n filmpje "Fitna", maar hem ook tegenhoudt in anderen opleggen van z'n mening. En dat geldt ook voor de religies die dit proberen te doen, in dit geval en andere gevallen! Femke is mijn Femke! Topvrouwtje!!

GroenLinks wil strafrechtelijke norm tegen 'gewetensdwang'

13 maart 2008

GroenLinks zal vandaag tijdens het overleg over godslastering het voorstel doen om in artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht een extra bepaling op te nemen over gewetensdwang als een misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid.

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor jongeren die van hun geloof afvallen, onder andere door de oprichting van internationale comitÚs van ex-moslims. In enkele gevallen werd ook bekend dat deze jongeren soms met geweld of de dreiging van geweld worden ge´ntimideerd om hun geloof trouw te blijven.

Voor GroenLinks is het van groot belang dat het geweten van mensen vrij is. Mensen mogen nooit met geweld of de dreiging daarvan gedwongen worden een geloof of ideologie aan te hangen die niet de hunne is. Dit betekent dat mensen niet gedwongen mogen worden trouw te blijven, of zich te bekeren tot bijvoorbeeld de Islam, het christendom of een politieke ideologie. Mensen mogen ook niet gedwongen worden tot athe´sme of geloofsverlies.

Het vrijwaren van mensen van gewetensdwang is in het Nederlandse recht alleen impliciet geregeld, in het recht op godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in de grondwet. Het gebruik van geweld of het dreigen ermee is wel in verschillende strafrechtsartikelen strafbaar gesteld. Maar er mist een expliciete en publieke norm ten aanzien van de vrijheid van geweten.

Met de vele maatschappelijke en politieke debatten over de geloofsvrijheid is het goed om zichtbaar te maken dat mensen nooit gedwongen mogen worden tot geloof of ongeloof. De nieuwe, voorgestelde norm versterkt daarmee zowel de godsdienstvrijheid als de vrijheid van meningsuiting. Opname van deze norm in het Wetboek van Strafrecht geldt alleen die gevallen van gewetensdwang die gepaard gaan met geweld of de reŰle fysieke dreiging ervan.

GroenLinks stelt voor om aan artikel 284 lid 1 sub 1 Wetboek van Strafrecht toe te voegen:
"of door een ander wederrechtelijk ertoe te dwingen godsdienstige, levensbeschouwelijke of ideologische opvattingen te belijden".

Den Haag, 12 maart 2008

Femke Halsema