Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Gezondheidscentrum “Diligence” Molenweg

(28 november 2010)

 

De Raad van State heeft de omwonenden van het te realiseren plan voor een gezondheidscentrum “Diligence” aan de Molenweg op de locatie van het voormalige postkantoor, gelijk gegeven omtrent hun bezwaren tegen het plan inzake de nabijheid tot hun huizen van hoge muren, hoogtes van muren, aantallen wel en niet te realiseren parkeerplaatsen usw. De terechte mening van de omwonenden: [1] en [2], plus de visie van het college [3]

Als de Raad van State dit zegt, dan is dit terecht in een land als Nederland dat zich presenteert als rechtsstaat. Het houdt in dat de gemeenteraad een onterecht besluit heeft genomen, en daarmee het college een onterechte opdracht heeft meegegeven.

 

Wat mij bevreemdt is dat een deel van de raad zich lijkt te onttrekken aan het in mijn ogen feit dat ze een fout heeft gemaakt waar ze als enige verantwoordelijk voor is. Die verantwoordelijkheid neerleggen bij een stel wethouders is onterecht. Wat nu dreigt te gebeuren, is afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid.

De gemeenteraad is bevoegd om besluiten te nemen in deze stad, en aan bevoegdheid tot het nemen van besluiten zit nu eenmaal onlosmakelijk de bijbehorende verantwoordelijkheid vast. Om dit trachten te nuanceren, bagatelliseren, ontkrachten of wat dan ook, lijkt me geen goede zaak.

 

De gemeenteraad van Enkhuizen heeft een besluit genomen, de Raad van State fluit die gemeenteraad daarop terug, en dat impliceert niets anders dan dat de gemeenteraad iets fout gedaan heeft. De gemeenteraad dus, en niemand anders.

 

Hans Langbroek