Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Andijker raadsvergadering

(7 november 2004)

 

Vlag Andijk

 

Op 28 oktober 2004 kwam in de raadsvergadering van Andijk het punt “gemeentelijke samenwerking tussen Wervershoof, Enkhuizen, Stedebroec en Andijk, de zogenoemde WESA-gemeenten” aan de orde . En passant zou dan visie op eventuele fusie Andijk - Enkhuizen besproken worden, dat onderwerp was recentelijk regelmatig in de publiciteit gekomen.

Gezien dat ik een fusie tussen Andijk en Enkhuizen om de wederzijdse voordelen ook zie zitten, toog ik naar Andijk om op de publieke tribune de raadsvergadering bij te wonen. Het is ook gewoon interessant natuurlijk om een raadsvergadering in een andere gemeente bij te wonen, kijken hoe het er daar aan toe gaat.

Bij het binnenkomen van de Andijker raadszaal zag ik een paar bekende gezichten: Hendrik Boland die in Andijk als griffier werkt, dezelfde notulist die ook de notulen voor de Enkhuizer raad maakt, verslaggever Leo Blank van het NHD die ook de Enkhuizer raadsvergaderingen verslaat en Jan de Rapper, een voormalig Enkhuizer ambtenaar die nu fractievoorzitter is van de Andijker PvdA. En nog wat bekende gezichten uit de krant die ik herkende, en gewoon gezichten die ik kende.

 

De raadsvergadering in Andijk begint om half 8, een half uurtje vroeger dan in Enkhuizen. Het schijnt nogal eens laat te kunnen worden daar. De raadsvergadering zélf was een rare ervaring! Zelf ben ik Enkhuizen gewend, eerst 4 jaar raadscommissies gedaan voor Enkhuizer Belang en nu sinds april 2002 in de raad voor Nieuw Enkhuizen. Discussies in de Enkhuizer raad willen nog wel eens op het scherp van de snede gevoerd worden, en emoties blijven ook niet altijd uit. Zelfs in de commissies spuugt er nog wel eens iemand behoorlijk vuur!
In Andijk ging dat bepaald anders, de sfeer was zoals in een Enkhuizer commissievergadering als er weinig politiek heikele punten op de agenda staan: gemoedelijk en rustig. Geen scherpe intonaties, geen heftige bewoordingen, geen persoonlijke aanvallen zoals die hier door sommigen nogal eens gedaan worden. Het ging vergeleken met hoe ik het hier allemaal zie gebeuren nogal rustig en gemoedelijk moet ik zeggen. Daar helpt het Andijkse accent dat een aantal Andijkse politici hebben ook nog aan mee, het geeft een sfeertje van: “Zuks ken allegaar wel laie denk? Deer héjje toch allegaar gien wraiving over te krigge dochte we zô. Wethouwer, as je zuks en zuks nag effe verandere, den benne wai d’r ôk weer blaid mee”. Ik weet dat er in het recente verleden wel eens wat heftigere reacties geweest zijn onder voorzitterschap van burgemeester Dittner, maar nu ging het in ieder geval allemaal wel gemoedelijk… Anders dus.

 

Op het punt waarom ik er heen gegaan was werd een motie ingediend door Jan de Rapper van de PvdA. De motie hield globaal in dat Andijk zéker niet met Enkhuizen moest fuseren omdat een plattelandsgemeente te prefereren was, dus dat een eventuele fusie eerder in de richting van Wervershoof gezocht moest worden. Gaandeweg de discussie werd raadsbreed eigenlijk óók enigszins een samenwerking met Enkhuizen afgewezen. De raad gaf het college mee dat ze moest onderzoeken of samenwerking met Wervershoof tot de mogelijkheden kon behoren, en een aansluiting met Wervershoof samen met Medemblik. Het college gaf aan dat Wervershoof geen fusie wilde, maar samenwerking met de WESA-gemeentes, en op die wijze versterkt zelfstandig wenste te blijven. In mijn ogen tegen beter weten in wilde de Andijker raad toch dat het college die mogelijkheden ging onderzoeken. Dus moet het college dat doen. Tja… da’s dualisme. Het is voor Andijk nog wat moeilijk te aanvaarden dat zelfstandig verder gaan voor zo’n kleine gemeente op termijn bijzonder moeilijk tot onmogelijk wordt, maar dat is ook een proces dat moet groeien denk ik.

De raad wees de motie van Jan de Rapper af, maar onderschreef in feite wél de intentie van de motie. Kwade tongen beweren dat de motie deels afkomstig is van een persoonlijke afkeer van Jan de Rapper tegen Enkhuizen, doordat het afscheid als ambtenaar van die stad op een wat bittere manier geschied zou zijn. Ik geloof zelf wél in de integriteit van de PvdA-fractievoorzitter, zo iemand weet in mijn ogen toch echt wel persoonlijke gevoelens en poltiek te scheiden lijkt me. Ik hoop voor Andijk wél werkelijk dat ze gewoon een intensieve samenwerking aangaan met de WESA-gemeenten, anders ben ik bang dat het er uiteindelijk op termijn op uitdraait, na rampzalige gebeurtenissen op bestuursgebied, dat het dorp nog wel eens van bovenaf opgelegd zou kunnen krijgen dat Andijk-West bij Wervershoof gevoegd wordt en Andijk-Oost bij Enkhuizen. En dát is pas rampzalig!

 

Eén ding: in Andijk zijn ze wel gul. Het publiek krijgt tijdens de raadsvergadering niet gewoon twee bakjes koffie, maar ook jus d’orange en koek! Lekker!

Na de vergadering heb ik nog een uurtje of twee met Andijkers gepraat over zaken, en ook Hendrik Boland kwam meepraten. Dat was leuk.

 

't Zou mooi kunnen zijn...

 

Hans Langbroek, raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen.