Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De raad belazerd, de pers misleid en misbruikt, de kiezer bedrogen!
(3 februari 2005)
 

Gisteren, 2 februari 2005, stond er in het NHD editie Enkhuizen een [artikel] dat geplaatst was naar aanleiding van "informatie" van Leefbaar Enkhuizen/Enkhuizer Belang (LE/EB). Het ging over "geheim overleg" dat een aanslag was op de openbaarheid van bestuur, op de transparantie van het bestuur; het was achterkamertjesoverleg, er werd een voorgebakken voorstel gemaakt voor in de raad en ga zo maar door. Ahum, in Enkhuizen iets goed geolied voorbakken... Jaja!
Ik wil over bovenstaande toch iets kwijt dat me dwars zit, het zit me niet lekker.

De raad belazerd

Ik vind dat het duo Hart en van der Steeg door deze "voorlichting" de raad heeft belazerd. De collegaraadsleden van dit duo van LE/EB worden door hen neergezet als stiekeme, buiten de burgers om dingen bekokstovende figuren die maling hebben aan democratie en openbaarheid. En dat is gewoonweg niet waar!
De raad had geen geheim overleg. Er was gewoon een werkbespreking georganiseerd ter informatie van de fracties over het project "Enkhuizen in de Greep" waar functies binnen de organisatie, dus ook personen, aan de orde zouden komen. Bijvoorbeeld wat betreft wegschrappen van functies uit hoofde van bezuinigingen, inhoudelijke herziening van functies en dat soort dingen. Dergelijk overleg waar personen genoemd worden zijn altijd besloten, dit om mensen niet te beschadigen. Het heeft te maken met discretie en piëteit naar mensen toe, het hoeft niet met naam en toenaam in de krant te staan dat iemand werkloos wordt uit hoofde van bezuinigingen bij z'n werkgever! Of met naam en toenaam in de krant te staan dat personen een aanvullende opleiding krijgen om ICT-applicaties te leren beheersen. Dat zijn normale werkbesprekingen ter informatie van de gemeenteraad, die heeft namelijk opdracht gegeven om het ambtenarenapparaat efficiënter te laten werken. Het heeft helemaal NIETS, maar dan ook hélemaal NIETS met stiekem gedoe te maken!!!
De politieke discussie over dit soort zaken wordt wel degelijk in de openbaarheid gevoerd, en wat fracties dan vinden van de resultaten van de efficiencyslag, wat ze eventueel anders willen zien etc komt dan uitgebreid aan de orde. Met eventuele amendementen, moties, commentaren, kritiek en al.
Om naar aanleiding van dit soort normaal werkoverleg dus je eigen raadscollega's op deze manier te kakken proberen te zetten is VALS, ACHTERBAKS en je collega's BELAZEREN!!!!
In normale werktaal heet dat MATENNAAIERIJ!

De pers misbruikt en misleid

Om de pers te benaderen met dit soort valse voorlichting om je collega's onterecht als niet-integer neer te zetten ter profilering van jezelf is in mijn ogen misbruik maken van die pers, en de pers misleiden met valse informatie.
Buiten dat kranten gewoon winst willen maken zoals ieder bedrijf, proberen ze ook een functie te vervullen om de lezers te informeren. Die functie wordt op deze manier zwaar onderuit gehaald, en de pers loopt daardoor het risico onterechte kritiek te krijgen. Puur door eigenbelang van een duo dat gericht op eigenbelang die pers dus van valse interpretaties van gewone, dagelijkse werkhandelingen voorziet! Bah, bah en nog eens bah!

De kiezer bedrogen

Naar mijn mening gebeurt dit allemaal eigenlijk om iets anders te maskeren, namelijk de grote leegte die heerst bij LE/EB.
Ik zal hieronder de belangrijkste "wapenfeiten" van het duo Hart en van der Steeg in de afgelopen drie jaar opsommen:

  1. Ruzie met drie burgemeesters op rij: de Vreeze, Ouwerkerk en Jan Baas. Met de laatste nog niet slaande, doch wel al steeds korzeliger. Zijn al die burgemeesters nu zo enorm slecht?! Lijkt mij in ieder geval sterk.
  2. Ruzie met het totale ambtenarenapparaat. Door het openlijk vals beschuldigen van een ambtenaar, en alle ambtenaren "schorem en tuig" te noemen zijn verhoudingen onnodig verstoord geweest. Werk, politiek en dus de stad lijden daaronder! De rechter heeft uitspraak gedaan over het valselijk beschuldigen, en de twee heren zijn sterk in het ongelijk gesteld. Door vormfouten van het OM hebben de heren de zaak wél gewonnen.
  3. Ruzie met alle raadscollega's. Schofferend, beschuldigend, ruziezoekend, op de persoon spelend en niet op argumenten debatterend vechten de heren zich door deze raadsperiode heen. Praktisch ieder raadslid heeft al eens ruzie of mot gehad met één van de heren, en altijd onnodig! Het verstoort het politieke debat, verstoort de besluitvorming, verstoort de verhoudingen en geeft de Enkhuizers een beeld alsof de totale politiek in Enkhuizen verrot is! Het heeft een tijdje niet lekker gezeten natuurlijk, maar dit soort dingen maakt het onnodig duizendvoudig erger lijkt me, en het heeft een onterechte negatieve weerslag op het imago van de héle stad!
  4. NIET ÉÉN, maar dan ook werkelijk NIET ÉÉN initiatiefvoorstel, amendement of motie is er uit de fractie LE/EB gekomen om ook maar één punt uit hun verkiezingsprogramma waar proberen te maken! Er is gewoonweg daadwerkelijk niet één poging geweest om zelfs maar een klein subpuntje uit dat verkiezingsprogramma te realiseren.... En dat heet KIEZERSBEDROG! De ruim duizend mensen die op deze partij hebben gestemd zijn in hun visie die ze associeerden met het programma van LE/EB bedrogen. Hun stem is niet gebruikt om wat dan ook te realiseren! Als de heren dat het komende jaar nog willen inhalen zullen ze maandelijks een stapel goed doordachte moties, amendementen en voorstellen moeten schrijven en bij de raad indienen...

En last but not least: de fractie van LE/EB heeft op geen enkele wijze willen meedoen met de overleggen van de rest van de raad tijdens de [bezuinigingen] waar niet alleen de lasten minimaal gestegen zijn voor de Enkhuizers, maar daarnaast ook nog de minima gespaard zijn, voorzieningen gehandhaafd en er eindelijk uitzicht is op een gezonde bedrijfsvoering! Niets van dit alles is te danken aan deze fractie! Ook in de openbaarheid is géén inbreng geweest.
Zoals ik zei, ik moest toch even iets kwijt. Als raadslid ben ik namelijk nooit stiekem bezig, probeer niemand te belazeren, ben open in m'n visies en probeer dingen vanuit die visies in te brengen in de raad. Net zoals alle andere fracties buiten LE/EB dat ook doen!

Hans Langbroek, lid van de Enkhuizer raad.