Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Frauderende politici, getverdegetver!

(29 september 2005)

 

(Op onderstaand stuk is het verweer van de SP te lezen op [deze link] dit uit het oogpunt van hoor en wederhoor)

 

Enige weken terug had ik een [aanklacht] ingediend bij het Gerechtshof in Den Haag tegen de landelijke partijen die van fraude afkomstig geld aangenomen hebben van hun gemeentelijke fracties. Daar heb ik nu antwoord op gehad van de Officier van Justitie, hieronder te lezen:

 

 

Geachte heer Langbroek,

 

In vervolg op mijn brief van 26 augustus 2005 bericht ik u als volgt:

 

(noot: die brief was een ontvangstbevestiging en de mededeling dat ik binnen 6 weken bericht zou krijgen over wel/niet in behandeling nemen)

 

In uw brief kan ik geen strafbare feiten destilleren die gepleegd zouden zijn door landelijke partijen. Uw aangifte is bovendien onvoldoende bepaald.

Uw aanklacht neem ik derhalve niet in behandeling.

 

Indien u zich niet kunt verenigen met mijn beslissing heeft u conform artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid zich daarover schriftelijk te beklagen bij het Gerechtshof te Den Haag, postbus 20302, postcode 2500 EH.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

W.B.M. Tomesen

Fungerend hoofdofficier van Justitie

 

 

Ik moet zeggen dat dit antwoord nogal schrijnend is na alle berichtgeving de afgelopen dagen over de SP die € 549.616,-- onhervindbaar heeft opgemaakt, en wat de partij van frauderende en onrechtmatig handelende gemeentelijke fracties onterecht ontvangen heeft! Elzinga is duidelijk over het feit dat de SP-afdelingen tégen de gemeentewet in hebben gehandeld. De ontvanger van dat geld is dan dus een heler, of ontvangt willens en wetens geld waarvan bekend is dat het onterecht verkregen wordt.

 

Maar zoals in het antwoord staat, de officier zegt dat dit allemaal niet strafbaar is dus. Belastinggeld door burgers opgebracht mag dus gewoon verduisterd worden, mag onterecht verkregen worden en mag zomaar opgemaakt worden zonder dat te achterhalen is waaraan. Een wet mag dus door politieke partijen gewoon genegeerd worden, er volgt niets op of uit. Getverdegetver!

Ik moet zeggen dat van de laatste drie partijen in de Kamer die ik nog als integer beschouwde er nu dus nog maar twee over zijn.... Over Justitie zal ik dan maar zwijgen.

 

Uiteraard ga ik m'n beklag doen over bovenstaande. Ik vind het niet normaal meer dat de elite van het land iets wél mag dat burgers niet mogen, namelijk frauderen en in feite helen. Wat is dan het verschil tussen die twee?!

 

Verontwaardigde burger Hans Langbroek