Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Frauderende gemeenteraadsleden, getver!
(14 augustus 2005)

Er staan weer heerlijke berichten in de krant deze week over frauderende gemeenteraadsleden van de stad Amsterdam. Het lijkt daar dus momenteel een bananenstad, of een politieke maffia!

Vorig jaar, toen ik deze site net begonnen was, heb ik een stukje op de site gezet over de [mythe van zakkenvullende politici]. Daar laat ik zien dat er in Enkhuizen in mijn ogen niet bepaald zakkenvullende lokale politici zitten. Gezien de berichtgeving in de media is dat dus in Amsterdam duidelijk wl het geval. Schande! Deze mensen, die in goed vertrouwen gekozen zijn door hun eigen stadsgenoten om hen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad, hebben het vertrouwen in de politiek weer een fikse deuk gegeven. En die deuk in dat vertrouwen is dan nog volledig terecht k! Schande, schande, schande!

Als ik het goed begrepen heb allemaal gaat het ook nog eens niet om misselijke bedragjes, er zijn lui bij die hun inkomen door fraude met zo'n 1800,-- per maand verhoogden. Op kosten van de burgers die op hen gestemd hebben! Ik vind het onvoorstelbaar dat je zoiets doet. Het misbruik maken van vertrouwen is onwaarschijnlijk groot, althans in mijn ogen!

Wat ik nt zo schandelijk vond was dat er fracties waren die flinke bedragen bij elkaar fraudeerden en dat geld voor een deel ook nog eens naar hun landelijke afdelingen doorsluisden. De landelijke afdelingen die hun eigen bijlages uit de landelijke schatkist afgelopen jaar al met 50% verhoogd hadden... Is het dan nooit genoeg?!
Neem als voorbeeld de Amsterdamse SP die grote bedragen bij elkaar fraudeerde en dat geld doorsluisde naar de landelijke afdeling (en daarmee wil ik nit indirect stiekem ook even de afdeling in Enkhuizen afkammen!!). De moralistische, iedereen op integriteit aansprekende, altijd op solidariteit hamerende SP die z'n eigen achterban berooft van z'n belastinggeld... Schande! En zo deden meer raadsleden en partijen dat.
Gelukkig is de belastingdienst nu een groot onderzoek begonnen naar die fraudes. Eindelijk een reden om ook een keer blij te zijn met de belastingdienst...

Maar persoonlijk vind ik het boosmakend. En zeer boosmakend vind ik het ook dat die landelijke partijen gewoon dat geld aangenomen hebben van hun gemeentelijke vertegenwoordigers. Ze weten donders goed dat gemeenteraadsfracties geen geld genererende centenfabrieken zijn, en ze hadden zich duidelijk moeten afvragen waar dat geld vandaan kwam. Maar als er geld in het laatje komt doen ze dat blijkbaar niet zomaar even. Vrij laag wat betreft mentaliteit wat in mijn ogen. En daarom heb ik onderstaande maar geschreven, en dat gaat vanmiddag (14-8-2005) de deur uit. Lever ik in ieder geval een kleine poging tot bijdrage om het politieke milieu in dit lokale-politiek-land zuiver proberen te houden of te maken.

Hans Langbroek

Enkhuizen, 14 augustus 2005.

 

J.G. Langbroek

Lid van de gemeenteraad van Enkhuizen

Paulus Potterstraat 17

1601 NZ Enkhuizen

Tel: 06 10895906

 

Betreft: aangifte tegen politieke partijen voor aannemen van geld gegenereerd door

             frauduleuze handelingen

 

Gerechtshof s-Gravenhage, t.a.v.  de Edelachtbare Heer de Officier van Justitie
Prins Clauslaan 60
's-Gravenhage

Postbus 20302
2500 EH
s-Gravenhage

 

Edelachtbare Heer,

Middels dit schrijven dien ik als raadslid van de gemeente Enkhuizen n als burger een aanklacht in tegen politieke partijen welke door frauduleuze handelingen gegenereerd geld hebben aangenomen dat afkomstig is van hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad of in het college van B&W van Amsterdam.

De afgelopen dagen zijn er diverse berichten in de media verschenen over gepleegde frauduleuze handelingen met fractiegelden en fractietoelages. Deze frauduleuze handelingen zijn gepleegd door een wethouder en door gemeenteraadsleden van de stad Amsterdam. Deze personen vertegenwoordigen gemeentelijk verschillende politieke partijen welke landelijk vertegenwoordigd zijn in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van Nederland.

In de berichtgeving kwam tevens naar voren dat deze gemeentelijke vertegenwoordigers van  landelijke politieke partijen onrechtmatig door frauduleuze handelingen verkregen geld doorsluisden naar die door hen in de gemeenteraad en college van B&W vertegenwoordigde landelijke politieke partijen. De Nederlandse belastingdienst is doende hiernaar een onderzoek te verrichten.

Het geld dat de landelijke partijen aangenomen hebben van hun gemeentelijke vertegenwoordigers is door frauduleuze handelingen verkregen geld. Deze landelijke partijen hebben geen bezwaar gemaakt tegen het ontvangen van dit geld. Deze partijen hebben dus willens en wetens geld ontvangen waarvan de herkomst minimaal zeer onduidelijk tot verdacht was, daar het niet aannemelijk is dat hun gemeentelijke vertegenwoordigers in hun politieke functie binnen de gemeente Amsterdam dergelijke bedragen genereerden door middel van die functie; een politieke functie is gn geld genererende functie tenslotte. Naar het schijnt heeft deze situatie minstens enkele jaren voortgeduurd.

Vandaar dat ik deze aanklacht indien tegen de landelijke partijen van welke na onderzoek door de belastingdienst blijkt dat deze onrechtmatig verkregen geld hebben aangenomen. Als leek weet ik niet de juiste terminologie voor de aanklacht, doch ik vertrouw erop dat U Edelachtbare dit wel op de juiste wijze zult formuleren.

In afwachting van uw bevestiging van ontvangst van dit schrijven en in de verwachting dat u de aanklacht zult onderzoeken, verblijf ik,

 

                                                                        Hoogachtend,