Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Femke stopt

(18 december 2010)

 

 

Femke Halsema stopt als fractievoorzitster van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, en ze stapt ook direct op als Kamerlid. Nu ben ik toevallig landelijk al heel wat jaren minus drie weken lid van die partij, vandaar dat ik me er wel wat bij betrokken voel.

Die drie minus-weken was ik even lid van de SP, maar na onderling overleg van mij met het SP-tribunaal besloten ze daar dat ik geen lid mocht zijn door hoe ik tegen de gang der zaken in het leven aankijk. Een terechte beslissing, de verschillen zijn hemelsbreed. Zo niet breder zelfs..

 

Maar: Femke dus weg! De vrouw die als enige in dit land het linkse denken de juiste push heeft weten te geven tot overleven en evolutie naar iets dat zinvol en levensvatbaar is!

De PvdA is een lege huls geworden. Een huls zonder enig fundament van ideologie en sturing, behalve de gebleven hang en zucht naar macht en willen regeren. Cohen is de juiste en praktisch ultieme vormgeving te noemen van wat die partij geworden is, uitmuntende symboliek!

De SP is conservatief te noemen. Vernieuwing in denken gericht op levensvatbare toekomsten in veranderende omstandigheden lijken bij die partij om één of andere reden niet te kunnen doordringen tot de plaats waar het door dient te dringen.

Femke heeft GroenLinks wel tot iets weten te hervormen dat overleeft, evolueert, klein is maar evenzogoed daadwerkelijke fundamentele invloed op het denken in dit land heeft, en een zinvol iets is. Hoe ik daarover denk heb ik [hier] al uitgebreid beschreven.

 

Dat Femke Halsema opstapt is een heus verlies te noemen voor de politiek in dit land. Het debat op het scherp van de snede waar ze meester in was, de daadwerkelijke uitgangspunten die ze vanuit zichzelf hanteerde, de creativiteit die ze had in denken en vormgeving van politiek: de Nederlandse politiek verliest iemand van grote waarde en hoge kwaliteit.

Ik heb geen idee waarom ze opstapt, en het maakt ook niet uit. Maar ik zeg wel: Nou mevrouw Halsema, het ga u goed met wat u gaat doen. Hartelijk bedankt voor de vernieuwingsimpuls die u gegeven heeft aan het denken in dit land. Die impuls is zeer waardevol geweest, en blijft nog lange tijd van belang.”

 

Hans Langbroek