Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Open excuusbrief aan de OFE

 

 


De Ondernemers Federatie Enkhuizen, de OFE, organiseert maandelijks op de eerste donderdag van de maand een Ondernemerscafé. Daar kunnen ondernemers elkaar op een informele wijze ontmoeten, en eventueel contacten opdoen die win-winsituaties creëren. Dat is goed initiatief!

 

Op het Ondernemerscafé worden ook de afgevaardigden van de politiek uitgenodigd, zijnde het college van B&W en de fractievoorzitters van de partijen. De laatsten kunnen ook een ander lid van de fractie aanwijzen om te gaan als ze zelf verhinderd zijn of bijvoorbeeld door werkzaamheden die donderdagen niet kunnen.

Ook dit is een goed initiatief. Politiek en ondernemers kunnen daar op informele wijze met elkaar praten, en op informele wijze eens bij elkaar informeren hoe meningen liggen ten aanzien van onderwerpen. De politiek houdt zo contact met de samenleving, de ondernemers houden contact met de politiek. Net zoals overal zijn informele contacten de olie van de formele samenleving.

 

Voor Nieuw Enkhuizen had fractievoorzitter Jos Tesselaar aan mij gevraagd of ik hem die donderdagen zou willen waarnemen. Hij heeft als journalist namelijk donderdags z’n drukste schrijfdagen. Ik heb dat gedaan, ik heb sowieso al belangstelling voor het bedrijfsleven en alles er omheen. Tenslotte wordt geld gegenereerd door de bedrijven, en bij een goed draaiende economie heeft de complete samenleving baat! Ook voor een lokale economie geldt dat, je kunt pas leuke dingen doen als overheid als er een bloeiende economie is met veel werkgelegenheid. Ook is het best wel vaak interessant wat ondernemers te melden hebben, je hoort op een heel andere manier wat er omgaat in ondernemersland.

 

Nu ben ik een nog niet héél ervaren raadslid, al begint er nu wel iets te komen in deze eerste periode dat ik het doe. Dus wat ik in die onervarenheid niet begrepen had is dat de maandelijkse uitnodigingen die per email komen voor dat Ondernemerscafé niet inhouden dat politici daar ook maandelijks heengaan. Het is wel belangrijk om af en toe eens te komen, zodat het contact politiek – bedrijfsleven onderhouden wordt, maar het is toch hoofdzakelijk een ondernemersaangelegenheid. Een week terug werd ik daar discreet over ingeseind door een ondernemer, en daar was ik in m’n onwetendheid wat dat betreft best ietwat gegeneerd over. Ik heb er dan ook met Rob de Jong van de OFE over gebeld, en het uitgelegd.

 

Ik ben een persoon dat nooit iets aanneemt van mensen. Zelfs geen tractaties en dergelijke van collega’s op het werk bij verjaardagen etc. Uiteraard wel van vrienden/familie en vice versa, doch voor de rest ben ik erg graag selfsupporting binnen wat voor mij mogelijk is. De kop koffie tijdens een raads- of commissievergadering wordt nog net geaccepteerd…

Uit een vorm van beleefdheid maakte ik ook wel op het Ondernemerscafé een uitzondering, niet altijd doch wel met regelmaat. In feite was het dus zo dat ik de organisatie op kosten joeg en ook nog eens ongehoord te vaak daar rondliep buiten de hele bedoeling van het georganiseerde om. Daar baal ik van, en het is niet mijn bedoeling geweest dat te doen.

Dus: bij deze mijn excuses voor bovenstaande aan de leden van het OFE die de boel organiseren!

 

Hans Langbroek, raadslid voor de fractie van Nieuw Enkhuizen.