Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

23 juni 2010

 

Open excuusbrief aan de Enkhuizer lokale afdeling van de PvdA, en anderen.

 

Geachte ontvanger dezes,

 

In de hitte van de landelijke verkiezingsstrijd de afgelopen weken en enkele maanden, en in de na-ijlende emoties daarvan tijdens de huidige pogingen om tot een landelijke coalitie te komen, heb ik via internet en op mijn persoonlijke website tweemaal in één geschreven stukje de landelijke PvdA beticht van een voor mij persoonlijk fascistisch overkomende uitvoeringswijze van politieke strijd.

 

Mij is ter ore gekomen dat dit een diversiteit aan mensen welke direct en/of indirect betrokken zijn bij de lokale politiek van Enkhuizen, hevig heeft gekrenkt, ontriefd en gekwetst. Dat is uiteraard niet mijn bedoeling geweest.

Bij deze bied ik dan daar dan ook mijn welgemeende excuses voor aan richting eenieder die de schokkende woorden op mijn website per ongeluk onder ogen heeft moeten krijgen, of door iemand op het bestaan ervan is gewezen en er daardoor mee in aanraking heeft moeten komen, of het heeft moeten aanhoren.

Het is voor mij heel goed invoelbaar dat in Enkhuizen de raadsfractieleden van de PvdA, de commissieleden van de PvdA, de bestuursleden van de lokale PvdA, de leden van de PvdA, en mijnheer de burgemeester welke lid is van de PvdA, meer dan anderen ontsteld geraakt zijn door de harde woorden die ik gebezigd heb. Daarom voor deze mensen dan ook een dubbel excuus. Nogmaals: het is niet mijn bedoeling geweest u zo hevig te kwetsen.

 

In Nederland voeren we het debat op argumenten. Argumenten om een ander te overtuigen, argumenten om tot elkaar te komen, argumenten om gezamenlijk oplossingen voor zaken te bedenken waar uiteindelijk eenieder aan bijgedragen zal hebben na het gevoerde debat.

Partijen, of mensen, die andere partijen of mensen betitelen met door gebeurtenissen in de afgelopen eeuw terecht zwaarbeladen geraakte woorden als fascist, racist, nationaal-socialist, nazi, neo-nazi, ipv slechts op argumenten te debatteren en discussiëren, zijn in deze tijd de onverdraagzamen, de argumentlozen, de visielozen.

Deze partijen, of mensen, dragen niet wezenlijk bij aan het maatschappelijk debat, doch polariseren slechts. Soms meer, soms minder.

 

Zelf reken ik mij niet onder de visielozen doordat ik in de raad de afgelopen jaren rechtstreeks vanuit mijn visie op de samenleving het debat ben aangegaan met iedereen waarmede dat relevant was op alle tijden waarop dit noodzaak was. Onverdraagzaamheid behoort doorgaans ook niet tot mijn wezenspakket, alsook zeker niet argumentloosheid.

Daarom is het zaak om ook via u excuses aan mijzelf aan te bieden voor het gebruik van één der bovenstaande beladen woorden als benoeming voor iets of iemand. Het zal niet weder gebeuren.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hans Langbroek

Lid van de fractie van Nieuw Enkhuizen

 

PS Het open karakter van deze brief houdt in dat ik deze ook op mijn website publiceer, direct na verzending naar u. Ook mensen welke ik niet via email kan bereiken, doch die wel gekrenkt zijn geworden door het schokkende schrijven op mijn website, dienen excuses te krijgen.

Dat kan alleen via mijn website.