Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Evaluatie toegangstijden horeca

(21 februari 2011)

 

Zoals sedert een jaar of 5, 6 gemeengoed is geworden in Enkhuizen, ontvangt de gemeenteraad z’n informatie regelmatig via regionale kranten of regionale nieuwssites. Dat komt doordat de media als regel tegenwoordig eerstens geïnformeerd worden, en de gekozen volksvertegenwoordigers daarna dan de kluif nog eens toegeworpen krijgen door de ongekozen bestuurders die burgemeesters zijn.

 

Nu is dit ook weer gebeurd. De zóveel stof doen opwaaiende emotionele discussies in de gemeenteraden met de burgemeesters over alcoholbeleid, met horeca over dit beleid, over toegangstijdenbeperkingen, handhaving van zaken etc, worden blijkbaar door diezelfde burgemeesters als een lachertje gezien. Als er resultaten van alle maatregelen uit een evaluatie ervan komen, zijn degenen die ermee moesten instemmen áls ze éénmaal ingestemd hebben stukken stemvee waar je over heen mag stappen.

Misschien wordt het tijd dat gemeenteraden eens hun tanden laten zien in deze regio, en een paar van die over gekozen volksvertegenwoordigers heenstappende veelverdieners een politiek flink pak rammel geven. Het begint namelijk op minachting van gemeenteraadsleden te lijken, die toch écht de basis van de democratie en volksvertegenwoordiging zijn.

Minachting en voorbijstappen van gekozen volksvertegenwoordigers door veelverdieners staat gelijk aan minachting van degenen die hebben gestemd en gekozen.

Wel, dit was mijn zure, zwartgallige gram tot zoverre.

 

Hans Langbroek

 

Maar onderstaand het internetbericht zoals ik dat zojuist las op [HoornG!ds.nl], en waardoor ik nu weet dat er een evaluatie aan komt. Wéér uit de media, zoals gezegd, en wederom niet geïnformeerd geworden door degenen die het hadden moeten doen:

 

Gepubliceerd: 21-02-2011

Laatst gewijzigd: 21-02-2011 | 20:19:42

Door: Robert Vinkenborg

HOORN – Enig effect van de vervroegde sluitingstijden op het drinkgedrag van jongeren is niet of nauwelijks te meten. Dat geldt dus ook voor de meting dat er voor het kroegbezoek nu door meer (!) in plaats van minder jongeren wordt gedronken. Zo blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek naar het nut van de vorig jaar ingevoerde vervroegde toegangstijden voor de horeca in West-Friesland. Horeca Nederland: “Het rapport is uitstekend en zeer helder: Deze volstrekt nutteloze maatregel kan van tafel. Al valt er met ons over 1 uur voor héél West-Friesland nog wel te praten.”

Burgemeester Van Veldhuizen van Hoorn leest het onderzoek echter anders. De voorzitter van de stuurgroep Jeugd en Alcohol ziet, namens de deelnemende West-Friese gemeenten, zoveel lichtpuntjes dat volgens hem “de huidige toegangstijden in de komende jaren” nog moeten worden gehandhaafd. De burgemeester wees er ook op dat de vervroegde toegangstijden slechts één van de vele maatregelen is die West-Friese gemeenten hebben genomen om het alcoholmisbruik te beteugelen: “Laten we dit nog even een kans geven.” Michel Dekker reageert namens de horeca als door een wesp gestoken: “Ik zou het standpunt van de burgemeester halsstarrig kunnen noemen, maar we willen graag nog even met hem in gesprek blijven om hier een einde aan te maken.” Tijdens de persconferentie vlogen meerdere sneren tussen Dekker en Van Veldhuizen over tafel.

Kleine horeca-ondernemers gaan kapot
Volgens Horeca Nederland dreigen kleine horecaondernemers kapot te gaan door de maatregel. Michel Dekker, voorzitter van HN regio Noord-Holland, is zeer verbolgen over het feit dat in West-Friesland twee verschillende toegangstijden worden gehanteerd: In Hoorn 1 uur, op het platteland 24 uur: “Dat levert oneerlijke concurrentie op en daar gaan ondernemers aan kapot. Dat de kleine cafés worden overgeslagen haal je ook uit dit rapport. Het onderzoek geeft duidelijk aan dat deze maatregel geen effect heeft op het inperken van het alcoholmisbruik. Waarom dan volwassenen en ondernemers de dupe laten worden? Schagen heeft dit al ingezien en is ermee gestopt, nu West-Friesland nog. Over 1 uur voor heel West-Friesland zou met ons nog te praten zijn, maar deze ongelijke toegangstijden kan niemand verdedigen. Maar het belangrijkste is: waarom zou je iets handhaven dat totaal geen nut heeft. En dat het geen nut heeft, staat nu vast.”

Onderzoek als zak snoep
Zoals met veel onderzoeken, geldt ook deze hier: conclusies zijn als een zak gemengde snoep: je haalt eruit die je lekker vindt.
 
Zo luidt de officiële conclusie: 
“Dat een jaar na de invoering van de maatregel in beperkte mate effecten zichtbaar zijn. Duidelijk is dat het vervroegen van de toegangstijden van invloed is geweest op het tijdstip van uitgaan. In iets mindere mate heeft het ook effect gehad op het moment van thuiskomst na het uitgaan.”

Enkele passages uit het rapport:
- jongeren komen in de gemeenten waar de uiterste toegangstijd is ingevoerd eerder thuis;
- er lijkt sprake van een lichte daling van de alcoholconsumptie…;
- de verschuiving is echter te gering van omvang en daarom is een toevallige fluctuatie in dit stadium niet uit te sluiten;
- het gemiddelde tijdstip waarop jongeren uitgaan is vervroegd;
- er blijkt nog geen aantoonbaar effect op de veiligheid van het uitgaan en de ervaren overlast.

Opmerkelijk is een ander punt: In regio’s zonder vervroegde toegangstijden is er minder overlast dan in regio’s met!

Effecten alcoholconsumptie
Het belangrijkste deel van het onderzoek zou dat naar de effecten op de alcoholconsumptie moeten zijn. Enkele punten:

- het aantal jongeren dat drinkt voordat het uitgaat, is (marginaal) toegenomen!
- in steden zonder vervroegde toegangstijden is het aantal jongeren dat vooraf drinkt juist AFGENOMEN!

De jongeren geven verder aan iets minder te drinken tijdens het uitgaan: 4,7 glazen alcohol, dat was 5,2 glazen.

Hoe ouder, hoe meer draagvlak
Uit het onderzoek komt naar voren dat de helft van de horecaondernemers tegen de vervroegde sluitingstijden is. De besteding is de kroegen zijn hetzelfde gebleven. Jongeren blijken niet blij met de vervroegde sluitingstijden: de gemiddelde waardering is afgenomen van een 6,7 naar een 4,9. Het draagvlak onder volwassen voor de toegangstijden is groot: hoe ouder de ondervraagde, hoe groter het draagvlak.

Het complete rapport, waar iedere lezer ook andere conclusies uit kan halen, is binnenkort te downloaden via
www.westfrisland.nl