Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Energielabel
(7 augustus 2006)

Met ingang van 1 januari 2007 wordt het Energielabel ingevoerd. Dat gaat per onderzoek € 275 kosten. Naar verwachting zal deze invoering grote negatieve gevolgen hebben voor de prijzen van oude huizen, zowel voor koop- alswel voor huurwoningen.
In Enkhuizen is dit zéker een groot item voor veel mensen. We hebben hier, vooral in de binnenstad, een groot volume aan oude huizen met enkelsteens muren. Het gros van die huisjes wordt bewoond door gewone mensen, met een gewoon inkomen. Deze mensen gaat straks dus meer belasting op hun energie betalen als ze hun woning niet gaan isoleren. Maar het punt is voor veel van die mensen dus dat die torenhoge kosten die min of meer ineens door de overheid verplicht opgelegd worden, niet zomaar voor iedereen op te brengen zijn.

Ergo: deze mensen gaan dus veel geld verliezen doordat hun huizen minder waard worden, en ze gaan een hogere energiebelasting betalen. Het gaat dan om mensen in de lagere inkomensklassen... Wederom een “overwinning” voor de milieubewuste linkse partijen die dit via een rechtse regering hebben weten in te voeren! Wederom wordt hun eigen achterban het hardst gepakt, net als straks met de door hen zo hard gewenste afschaffing van de hypotheekrente-aftrek... De gewone man wordt het haasje!

Hieronderstaand het stuk dat ik van internet geplukt heb:

Op basis van een EPA-W rapport moeten alle woningen vanaf 1 januari 2007 die verkocht, verhuurd of verbouwd worden, voorzien moeten zijn van een energielabel. De Energie Index zal ingedeeld worden in een categorie van (waarschijnlijk) categorie A t/m G. Hieronder een concept opzet van de klassenindeling en de te betalen milieuheffing incl. EB (EnergieBelasting).Om in aanmerking te kunnen komen voor een energielabel zal er eerst een EPA-W onderzoek uitgevoerd moeten worden. Zonder een EPA-W zal een energielabel niet verstrekt kunnen worden.

label

EI hoog

EI laag

% milieubelasting (incl. EB). Betreft voorstel.

A

0,4

0,3

0,0

B

0,5

0,4

2,5

C

0,6

0,5

5,0

D

0,7

0,6

7,5

E

0,8

0,7

10,0

F

0,9

0,8

12,5

G

1,0

0,9

15,0

Voor de nieuwe huurder/koper van de woning geeft het energielabel in één oogopslag weer, hoe het met de energetische waarde van de woning gesteld is. Een lage score betekent een in verhouding hoog energiegebruik (hoge energierekening). Dit wordt nog onderbouwd doordat de verwachting is dat de REB (Reguliere Energie Belasting), dit is een onderdeel op uw energienota, de komende jaren fors omhoog zal gaan. Alleen al dit jaar is de EB met zo’n 10% verhoogd.

Doordat nieuwe huurders/kopers meer op dit soort aspecten zullen letten, zal dit grote gevolgen hebben voor de woningmarkt. Goedkope woningen met een hoog energiegebruik zullen minder snel nieuwe huurders/kopers vinden.

Voor de eigenaren van woningen betekent dit dat woningen goedkoper verhuurd/verkocht moeten worden of de eigenaren van deze woningen zullen eerst isolerende maatregelen uit laten voeren.

Een energielabel krijgt een geldigheidstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat er om de 10 jaar, mits er niet tussentijds verbouwd is. de woning weer voorzien moet worden van een nieuw energielabel. Mocht er namelijk een grote verbouwing plaatsvinden dan moet de woning weer voorzien worden van een nieuwe EPA-W.

Dus duidelijk weer kosten op komst voor de mensen die al het hardst ingeleverd hebben de afgelopen jaren: de onderste middengroepen....
Ik heb de onderstaande vragen maar aan het college gesteld over dit gedoe allemaal.

Bij deze de volgende vragen voor het college:

M.i.v. 1 januari 2007 wordt het Energielabel ingevoerd. De deskundigen hebben reeds aangegeven dat dit voor een groot deel van het bestand aan oude huizen in Nederland grote negatieve gevolgen gaat hebben voor de waarde.

Nu is het zo dat dit soort oude huizen in Enkhuizen ook een substantieel deel uitmaakt van het huizenbestand. Veel huurwoningen, doch ook veel koopwoningen. Dat laatste voornamelijk in de binnenstad, maar ook een groot deel van oudere, nog niet gerenoveerde huurwoningen betreft dit. In de oude binnenstad hebben veel huizen enkelsteens muren, en zijn dus nooit echt op een hoge plaats te verkrijgen op de Energielabeltabel.

  1. Hoe ziet het college dit bovenstaande in relatie tot de te verwachten WOZ-waardebepalingen vanaf 2007, en dus tot de te verwachten inkomsten uit OZB?
  2. Kunt u aangeven op welke wijze het oude huizenbestand voortaan gewaardeerd zal gaan worden op de WOZ-waarde? Het is door de grote waardeverschillen door verschil in isolatiemethodes en/of wel/niet geïsoleerd zijn dan niet meer realistisch mogelijk referentiewoningen aan te wijzen.

Groetjes, Hans Langbroek