Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Duitse toeristen en geweld, antwoorden en reactie

(3 juni 2012)

 

Jaren terug constateerde ik, en met mij velen, dat er in Enkhuizen onder jongeren een hoog gebruik van diverse soorten harddrugs heerste, en dat er door een aantal jongeren structureel buitensporig veel alcohol gedronken werd. Het was een constatering die door iedereen gedaan kon worden, en ook werd gedaan, die rondliep in de samenleving en in staat was te zien wat gezien kon worden.

 

Verschillende malen stelde ik door de jaren heen vragen over dit drugs- en drankgebruik onder jongeren. Al vroeger in de tijd dat ik nog voor Enkhuizer Belang in de raadscommissies zat, en later als raadslid vanuit de fractie van Nieuw Enkhuizen.

De antwoorden op die vragen lieten zien dat het probleem ofwel gebagatelliseerd werd, ofwel eenvoudigweg genegeerd werd, ofwel misschien zelfs niet eens onderkend werd. Met die antwoorden kwam ik niet verder, en dus bedacht ik iets anders.

Ik besloot iets te schrijven dat het probleem beschreef, en in simpele vorm een vorm van aanpak die in mijn ogen zou kunnen werken. Dat stuk mailde ik naar burgemeester Henk Eggermont van Stede Broec, en naar de chef van de politie in Stede Broec.

 

Henk Eggermont was een inventieve en voortvarende man die het probleem wl serieus nam. Hij zette zn netwerk in, nam direct initiatieven en maakte een gedegen plan van aanpak voor deze materie. Dat kwam grootscheeps in de media en publiciteit, en pas daarop besloot de verantwoordelijke bestuurder in Enkhuizen ook openlijk dat alcohol- en drugsgebruik onder jongeren niet genegeerd kon worden. Maar het daadwerkelijke initiatief tot aanpak van dit probleem lag bij Henk Eggermont.

Nu is West-Friesland een pilotproject voor aanpak van jongeren en alcohol. Drugsgebruik wordt daarin meegenomen. Ik hoop dat dit project door blijft lopen nu initiatiefnemer en trekker van het project Henk Eggermont een paar jaar terug overleden is.

 

Pas terug, begin april, stelde ik [deze] vragen over geweld tegen jonge Duitse toeristen in Enkhuizen. Dit is iets dat al jaren speelt, en ook het stadje Medemblik is hier niet vrij van.

De geschiedenis herhaalt zich, het [antwoord] op deze vragen is van gelijk kaliber als dat de antwoorden als vanouds op vragen over drugs- en alcoholgebruik waren.

 

Zoals te lezen is, stelt de verantwoordelijke bestuurder dat het hem niet bekend is dat dit geweld tegen Duitse jongeren bestaat. In tegenstelling tot hl veel bewoners van Enkhuizen die dit wel weten en gewoon toegeven dat dit gebeurt. De verantwoordelijke bestuurder antwoordt gewoon botweg: Nee op de vraag of hem bekend is dat dit geweld bestaat. Hij laat daarmee zien dat er kans bestaat dat hij niet geheel met beide benen in de Enkhuizer realiteit staat.

 

In het 2e deel van zn antwoord stelt hij dat Duitsers vaak mishandeld worden omdat ze een groot deel uitmaken van het percentage buitenlandse toeristen. M.a.w.: het probleem is hem ineens klaarblijkelijk wl bekend, maar hij doet alsof het een normaal iets is. Dat heet bagatelliseren, en in de toelichting op de vragen stelde ik al dat dit gebeurde. Ik ken mn pappenheimers nu wel door de ervaringen met vragen en antwoorden inzake drugs en alcohol.

Het 2e deel van het antwoord an sich is sowieso van geen kwaliteit. Het overgrote percentage van de mensen die Enkhuizen bezoeken zijn van de Nederlandse nationaliteit. Volgens de redenering die gevolgd wordt in dit antwoord door deze verantwoordelijke bestuurder zouden er dan tientallen Nederlandse toeristen per maand gemolesteerd moeten worden Quatsch natuurlijk! Dat gebeurt niet. Het gaat om Duitsers omdat het Duitsers zijn. De verantwoordelijke bestuurder kent zn leefomgeving klaarblijkelijk niet goed.

 

Maar het probleem is zichzelf aan het oplossen. Uit zr betrouwbare bron weet ik dat Duitse docenten nog steeds voor hun klassen charterschepen charteren om zeiltochten over de Zuiderzee te maken. Maar dat steeds vaker dan gevraagd wordt de havens van Enkhuizen n Medemblik te mijden vanwege de moeilijkheden tegen de kinderen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De oplettende mens zal het dan ook ongetwijfeld al opgevallen zijn dat er niet zoveel groepen Duitse jonge toeristen meer in onze stad lopen als voorheen. Net zoals in Medemblik het geval is. De verantwoordelijke bestuurder die kenbaar geeft geen weet te hebben van geweld tegen Duitse jongeren, zal het ongetwijfeld nit opgevallen zijn

 

Maar dit is niet goed natuurlijk. Het kost geld, en op een gegeven moment ook je naam als gastvrije stad. Nog meer geld dus.

Daarom ga ik van de week, door mijn nog steeds aanwezige writersblock heen, de burgemeester van Medemblik maar aanschrijven. In de hoop dat die man wl constateert wat er gebeurt en doet wat gedaan moet worden. Net zoals voorheen burgemeester Eggermont van Stede Broec aanschrijven wl effect had.

 

Hans Langbroek