Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Duitse toeristen en geweld
(1 april 2012)
 
Geacht college,
 
Sedert een aantal decennia is het in Enkhuizen gewoonte dat 's zomers in Enkhuizen vertoevende Duitse toeristen met de regelmaat van de klok op grove wijze onheus bejegend worden door. Die onheuse bejegening bestaat uit berovingen, mishandelingen, bedreigingen en vandalisme richting bijvoorbeeld geparkeerde Duitse auto's.
Deze bejegening van Duitse toeristen gebeurt omdat die mensen Duitsers zijn, vanuit een misplaatst rudimentair gevoel omtrend vroegere oorlogen en wat al niet meer. Het feit dat het gebeurt omdat het Duitsers zijn, maakt de mishandelingen en berovingen vormen van etnisch geweld. Het is gericht op de etniciteit "Duits".
 
Etnisch geweld in Enkhuizen is af te keuren, en het dient een reden te zijn om daarop in te grijpen. Ongetwijfeld zal er al eens aandacht aan gegeven zijn. Maar het feit dat de handelswijze richting Duitse toeristen in de loop der decennia niet veel veranderd is, duidt er toch op dat die aandacht geen relevante gevolgen heeft gehad.
Duitsers vormen de grootste toeristisch groep die Enkhuizen bezoekt. Zij geven het meest uit in de toeristische sector, leggen de meeste zwaarte in het Enkhuizer toerisme. Me dunkt dat de verantwoordelijken voor openbare orde in het stadje Enkhuizen, dat een beleid voert om een gastvrije gemeente te zijn voor toeristen, aan het nu reeds decennialange etnisch geweld richting Duitse toeristen een eind dienen te maken. Het gedogen, bagatelliseren en de andere kant opkijken moet gewoon stoppen.
Duitsers beroven en mishandelen omdat het Duitsers zijn is geen folklore maar racisme.
 
Daarnaast wil ik de verantwoordelijke bestuurders wijzen op het feit dat zaken in deze tijd van internetcommunicaties als Facebook, Twitter, openbare fora usw, ineens een eigen leven kunnen gaan leiden. Er ontstaan internethypes die bij tijd en wijle grote gevolgen op maatschappelijk vlak hebben en kunnen hebben.
Als het gedrag van de veelal jonge Enkhuizers en buurgemeentejongeren richting onschuldige Duitse toeristen op een dag ineens een internethype zou worden in de Duitse internetmedia, wat héél makkelijk kan gebeuren(!), dan kan dat de Enkhuizer economische poot die op toerisme leunt op termijn zomaar ineens veel geld blijken te gaan kosten aan inkomsten die minder worden.
Dat heeft z'n weerslag op veel zaken, zoals u weet.
 
Vandaag de volgende vragen aan u als college dat verantwoordelijk is voor de openbare orde:
 
1 - Is het u bekend dat in Enkhuizen in het toeristenseizoen met regelmaat richting Duitse bezoekers van de stad gebeurt wat in bovenstaande inleiding geschetst wordt?
 
* Zo nee, hoe is dat mogelijk voor een college dat "de wijk ingaat" en zegt dat het met twee benen in de samenleving staat?
 
* Zo ja, wat heeft u tot dusverre gedaan om dit etnisch getinte geweld tegen te gaan?
 
* Zo ja, wat bent u van plan om het hedentendage nog steeds voortdurende etnische geweld richting Duitse bezoekers van de stad de kop in te drukken?
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Langbroek
Fractie Nieuw Enkhuizen