Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Drugsaangifte
(25 november 2007)

Onderstaande over drugs en de aanpak ervan is richting het college gegaan:

TOELICHTING

 

Er zullen in West-Friesland diverse projecten gaan lopen om het onderwerp alcohol en drugs in relatie tot de Westfriese jeugd en jongeren aan te pakken. De nadruk wordt gelegd op preventie, voorlichting op onder andere scholen, en meerdere wijzen van tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. Ook ouders van jeugd en jongeren worden bij de projecten betrokken.

Onder de Westfriese jeugd en jongeren blijken het gebruik van alcohol en drugs uitzonderlijk hoog te zijn, en dat er preventieprojecten gaan lopen is dus een goede zaak. Onze jeugd en jongeren dienen weerbaarder gemaakt te worden wat betreft de verleiding van alcohol en drugs.

 

Bovenstaande alleen is niet genoeg om het verschijnsel van alcohol- en drugsgebruik aan te pakken. Oók de handel moet ingedamd worden. Als de handel blijft bestaan en zelfs blijft doorgroeien, dan blijven de pogingen kinderen de drugsscène in te trekken ook non-stop en zelfs sterker wordend op de kinderen inbeuken. Kinderen breken door niet-aflatende druk, en dat gebeurt steeds vaker.

De handel kan alleen ingedamd worden als de politie weet waar die handel zit, wie die handel bedrijven, wanneer die handel bedreven wordt, en welke voertuigen er eventueel bij betrokken zijn.

De politie weet veel, maar moet het uiteindelijk wel hebben van meldingen van burgers die iets weten of constateren. Dat versterkt onderzoeken die de politie uitvoert, vergroot de gegevensbanken die de politie heeft, en geeft de politie uiteindelijk de kans de voor jeugd en jongeren desastreuze handel af te remmen. Totaal stoppen is niet mogelijk, er gaat daarvoor teveel geld in deze handel om. Maar het aantal kinderen dat slachtoffer wordt van deze handelaren beperken en verminderen bevordert uiteindelijk de kwaliteit van onze samenleving, maakt leed minder, zorgt dat er minder gezinnen naar de kelder gejaagd worden, en vermindert de gigantische bedragen die jaarlijks aan psycho-sociale zorg uitgegeven moeten worden als gevolg van drugsgebruik.

 

Mensen durven vaak uit angst voor represailles geen contact met de politie op te nemen. Ook denken mensen dat het geen zin heeft om de politie te verwittigen van iets dat ze menen waar te nemen of te constateren. Dat is dus niet zo.
Sommige mensen interpreteren informeren van de politie over (mogelijke) drugshandel als een vorm van verraad naar handelaars. Dat is natuurlijk niet zo, drugshandelaren plegen zélf verraad naar de samenleving door bewust jongeren ervan te overtuigen dat drugsgebruik tot de “coole” levensstijlen behoort, en brengen daardoor jongeren (soms zware) schade toe.En zoals gezegd: ook de bijbehorende gezinnen worden wel in een poel van ellende gestort door drugsgebruik van één of meerdere kinderen uit het gezin.

 

Daarom het volgende:

 

Uit naam van de fractie van Nieuw Enkhuizen,

 

Hans Langbroek

 

 

 

 

 

Is het college het met mij eens dat:

 

  • Preventieprogramma’s alleen niet genoeg zijn om drugsgebruik bij jeugd en jongeren tegen te gaan;
  • Dat ook de drugshandel effectief bestreden dient te worden;
  • Dat de politie voor bestijding van drugshandel zoveel mogelijk gegevens en informatie dient te kunnen gebruiken;
  • Dat burgers bij constateren en waarnemen van zaken betreffende (mogelijke) drugshandel daarom de politie dienen te verwittigen en in kennis te stellen van die waarnemingen en constateringen;
  • Bovenstaande zou moeten aansluiten met de huidige ingezette projecten inzake alcohol, en net zo groot ingezet zou moeten worden;

 

Zo ja,

 

Is het college dan bereid om:

 

  • De samenwerking met de politie en Officier van Justitie trachten aan te gaan om een goede campagne in elkaar te zetten en uit te voeren om burgers trachten te stimuleren constateringen en waarnemingen betreffende (mogelijke) drugshandel  door te geven aan de politie;
  • Daarbij ook in een dergelijke campagne goed de diverse mogelijkheden van anonieme aangifte en/of verwittiging en in kennis stellingen mee te nemen om burgers sterker te motiveren tot bovenstaande.
  • Daarbij, indien mogelijk, ook de samenwerking met de gemeentes in de subregio aan te gaan.