Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De Drommedaris,een heikel punt
(11 november 2004)
 

De Drommedaris
 
Afgelopen 9 november, op de avond van de begrotingsvergadering, kwam ik naar het stadhuis om als raadslid te gaan vergaderen. Ik was een beetje vroeg, zodat er nog even snel een peuk vr de vergadering gedaan kon worden. Als nicotinejunkie heb je dat even van tevoren nodig. De begrotingsvergadering kan nogal lang duren, en in schorsingen moet er gepraat worden in plaats van gerookt...
Aankomend bij het stadhuis hoorde ik al bij de coffeeshop een enorme kakofonie aan geluid uit het stadhuis komen! Verbaasd liep ik naar binnen: propvol met demonstrerende mensen die speelden op muziekinstrumenten en joelende geluiden maakten!
De demonstranten wilden dat cultureel centrum De Drommedaris behouden zou worden, en dat de gemeente dus met geld over de brug zou komen. De gemeente is dan de gemeenteraad, die bepaalt dat. Het college voert in dat opzich uit wat de raad wil.

Enige tijd terug is het bestuur van De Drommedaris bij de politieke fracties langsgeweest om te vertellen over de moeilijkheden die er waren: geld op. Door een halvering van de subsidie een aantal jaren terug (met instemming van het toenmalige bestuur, er zouden andere geldbronnen aangeboord worden) en door stijgende kosten.
Het bestuur kwam ook bij mijn partij, Nieuw Enkhuizen, langs en vertelde over de moeilijkheden. We kregen te horen dat er 11.000 nodig was om de boel in stand te kunnen houden, en ze vroegen ons dat te steunen. Na het vertrek van het bestuur vonden wij als fractie dat De Drommedaris om dat bedrag niet failliet zou moeten gaan, en besloten we sympathiek tegenover het verzoek te staan als het aan de orde kwam.
Na de raadsvergadering van 2 november werd de raad door wethouder Herman Bode geinformeerd over De Drommedaris. We kregen te horen dat er 40.000 nodig was om De Drommedaris in stand te houden en niet failliet te laten gaan. En dat bedrag ook volgend jaar en hoogstwaarschijnlijk het jaar daarna, uitgaande van de gegevens die De Drommedaris aan de wethouder had gegeven.
Uiteraard krabbelden alle fracties hier even behoorlijk van op het achterhoofd: het waren totl andere bedragen dan dat de fracties van het bestuur hadden gekregen, en dt in een tijd van bezuinigingen waar we praten over korting op subsidies die bij alle verenigingen en andere instanties hard aan zullen komen! Er werd dan ook gevraagd waarom deze bedragen verschilden van wat de fracties te horen gekregen hadden, maar de wethouder kon alleen antwoorden dat dit de bedragen waren die het bestuur van De Drommedaris gegeven had. En dat bleek zo te zijn.
Het zit er in dat als dit soort bedragen naar De Drommedaris gaan, anderen hierdoor ng wat meer gekort zullen worden. Ik weet niet of dat wel geaccepteerd zal worden, iedereen die nu z'n zaken op orde heeft ondanks dreigende bezuinigingen en door ng meer korting op subsidie wl in moeilijkheden komt, zal daar niet blij mee zijn!
De fracties oordeelden op het moment van informatie door de wethouder unaniem, zonder uitzondering, dat dit niet kon en dat dus De Drommedaris blijkbaar financieel gezien geen bestaansrecht meer had. Ren van der Pluym (VL/GL) trachtte nog een oplossing te vinden, maar kwam er ook niet uit.
 
Burgemeester Jan Baas vertelde de demonstranten dat het moeilijk lag, en ook o.a. dat er doorgaans vanuit gegaan wordt dat er geen exploitatiesubsidies gegeven worden. De Drommedaris werkt tenslotte commercieel! De burgemeester vertelde ook dat de beslissing uiteindelijk bij de raad lag, en niet bij het college (gezien dat Herman Bode constant de zwarte Piet toegespeeld krijgt).
 
Ik denk dat n de tijd is gekomen voor het bestuur van De Drommedaris om creatief te worden, en zlf met onderzochte mogelijkheden naar de raad te gaan. Mogelijkheden waardoor de raad zou kunnen gaan zeggen: OK bestuur, dit is een goed plan, dit is iets dat duidelijk op korte termijn een mogelijkheid tot uitzicht biedt. Hier kunnen we over praten.
 
Dus k ben benieuwd naar waar De Drommedaris mee komt! Het is wel raadsbreed duidelijk dat zomaar geld in cultuur stoppen, zker als het een bodemloze put blijkt te zijn, niet meer aan de orde is. De tijden zijn wat dat betreft veranderd, zoals Jan Baas al zei, en zoals ook de raad denkt en waar ze duidelijk naar handelt.
 
Wat mij persoonlijk betreft: Drommedaris, laat wat zien!!
 
Hans Langbroek, raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen