Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

De Drom is rond, nu de bal nog. En groen doen.

(14 mei 2011)

 

De raad heeft in meerderheidswijsheid besloten dat de garantie van bijna 2 miljoen belastinggeld die het college wilde om het bestuur van De Drom tegemoet te komen om een grootse luxe verbouwing te kunnen bekostigen, niet zomaar kan. Het college zal samen met het Drombestuur er eerst voor moeten zorgen dat in ieder geval 80% van het bedrag gegarandeerd is door de subsidieverstrekkers. Zo niet, dan gaat het niet door en komt men terug bij de raad.

Gezien het enthousiasme dat door de betreffende wethouder en de burgemeester geuit werd over de grote kansen op die subsidies, kunnen ze feitelijk dus niet zeuren over wat de raad besloten heeft. Dat zou de kracht van de woorden en het door het college gesuggereerde over het praktisch al binnen zijn van al dat geld allemaal nogal ondergraven natuurlijk.

Ook het niet kunnen verkrijgen van de door collegeleden genoemde “bijna al binnen zijnde” subsidies zou een deuk in aannemelijkheid van woordkracht geven, en terecht. Daarom meen ik gevoeglijk te kunnen aannemen dat de betreffende twee collegeleden ontzettend hun best zullen gaan doen de subsidies daadwerkelijk binnen te halen. Om daarna in (dan terechte) triomf de raad en de burgers te kunnen mededelen dat de luxeverbouwing van De Drom voor de culturele elite onze gemeenschap niets gaat kosten.

“Budgetneutraal” heet dat.

 

Wat mij betreft zal dezelfde wethouder die zich met De Drom bezighoudt zich nu net zo enthousiast en resultaatgegarandeerd bezig gaan houden met een gedegen opkalefatering van sportpark Immerhorn. Tenslotte is hij een D66’er, dat is de partij die de sportnota heeft gemaakt en ingeleverd wegens het enorme belang van bewegen voor mensen. Wat het, even tussendoor gezegd, wel een ietsje vreemd maakt dat er niet tevens enthousiast ingegaan wordt op ideeën en suggesties over een leuke jeu de boulesplek voor ouderen in de binnenstad. Drie vliegen in één klap: bewegen voor ouderen, ouderen uit hun huis krijgen, én sociale controle! Maar dat is weer een andere discussie.

Immerhorn ligt uiteraard op een A1-locatie, daar kunnen projectontwikkelaars veel geld aan verdienen door het bouwen van een wijk met luxehuizen voor lieden met veel geld. Maar waarom moet dat? Het lijkt tegenwoordig wel zo te zijn dat alles wat schoonheid  bezit, alles dat mooi is, of alles dat historische waarde heeft, alleen nog met een euroblik in de ogen bezien kan worden. Schoonheid wordt in hoeveelheden euro’s bepaald, en niet meer in schoonheid an sich. Een mentale en morele devaluatie van jewelste wat mij betreft!

 

Als het sportpark puur om geldverdienerij verplaatst wordt, is er weer een mooie plaats in dit land bij welke niet meer openbaar toegankelijk is. Mooie plaatsen zijn steeds vaker in handen van mensen met veel geld, en daarmee wordt de totale leefruimte voor het "gewone volk" steeds krapper.

Een wethouder die ooit op een opmerking uit de raad over groengewenstheid op de locatie van Gommerswijk West-west ipv huizenbouw, antwoordde dat een ruim opgezette wijk met veel groen óók groen is, vergat daarbij te vermelden dat dit soort groen privébezit is van mensen die dat kunnen betalen en géén openbaar toegankelijk groen. Het is tenslotte vrij onwaarschijnlijk dat mensen die veel grond kunnen betalen het “gewone volk” zullen uitnodigen om hun grote groene tuinen te beschouwen als openbaar toegankelijk groen….

 

Nederland is aan het verprivéën, de openbaar toegankelijke ruimte krimpt. In mijn ogen niet leuk, en ongewenst.

Een klein item lijkend iets als afsluiting middels glazen deuren van de nu vrij doorgankelijke poort onder De Drom hoort daar ook bij: ontoegankelijk maken van openbaar terrein voor burgers om commerciële uitbating van dat stukje openbaar terrein door anderen mogelijk te maken. Het is het principe wat hier geldt.

Zoals men zegt: “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”, geldt dat ook hier. Wie het verlies van klein openbaar terrein voor andermans winst niet wil aanpakken, gaat ook de grote hap verliezen. Alles wat ooit ongewenst was begon klein!

 

Toenemende tweedeling in rijk-niet rijk in verborgen opkomst, en daar moeten de burgers op blijven letten denk ik. Zo niet, dan wint geld het uiteindelijk van humaniteit.