Hans Langbroek,raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Droevig bestaan in een waarheid

(19 juni 2011)

 

En onzer stadsgenoten welke ik onlangs ontmoet heb, leidt een opmerkelijk bestaan. De beste stadsgenoot kijkt namelijk omhoog, en dat dag in dag uit.

Deze mede-Enkhuizer kijkt niet om zich heen, beziet niet de aardkloot waarop ons bestaan gent is, doch merkt slechts het hogere op. Als een Enkhuizer anti-Sammy kijkt ons medeschepsel slechts omhoog; in de veronderstelling dat daar het antwoord der antwoorden te vinden is op vragen, opgeworpen door het troosteloos ondergane bestaan.

 

Deze stadsgenoot weet niet van de kleurigheid der aarde. Ons medeschepsel Gods weet niet van beweging en leven. Slechts van bewegingloze hoogtes weet ons levend dode medecreatuur. Slechts vaag dringt de bestaansmogelijkheid van andere werelden door het schild van de omhoog gerichte aandacht heen.

 

Onze stadsgenoot kan er niets aan doen. Medeschepsels hebben hem vanaf de geboorte ogen meegegeven waarmee de blik slechts naar het hogere gericht kan worden. Ogen waarmee waarheid, leven en het Al om ons heen niet waargenomen kunnen worden.

 

Aan allen die menen de waarheid in bezit hebben dan ook de boodschap: Laat andermans wereld niet tot uw waarheid ineen krimpen alstublieft.

 

 

 

Onze stadsgenoot in een droevig bestaan