Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Droef rijtje…

(17 februari 2006)

 

Droef rijtje zo uit het blote hoofd op een late, vermoeide avond…

 

De helft van de mensen is achteruit gegaan met de zorgverzekering, ondanks tegengestelde toezeggingen


De prijs van aardgas is 85% gestegen tussen 2000 en 2006, en van electriciteit 40%


Vele kleine politiebureau’s zijn gesloten, onder het paarse kabinet al


Vele kleine scholen zijn gesloten, onder het paarse kabinet al


Vele kleine ziekenhuizen zijn gesloten, onder het paarse kabinet al


De voedselbanken schieten als paddestoelen uit de grond


Het aantal faillissementen is het hoogst ooit, 10.000 in één jaar namelijk


Er zijn 20.000 afsluitingen van gas en licht, en veel mensen kunnen het niet meer betalen


De economie schijnt te groeien, desondanks krimpt het bestedingsvermogen


De kloof tussen arm, middengroepen en rijk groeit enorm, de drie groepen staan straks volledig apart van elkaar. Een driedeling in dit land


De kloof tussen autochtonen en verschillende groepen allochtonen groeit steeds harder


De vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur


De thuiszorg krijgt straks in veel gemeentes die krap bij kas zitten enorme klappen door invoering van de Wet Maatschappelijke Zorg (WMO)


De vogelgriep komt eraan


Het aantal daklozen schiet de pan uit

 

Wachttijden blijken niét enorm geslonken te zijn

 

De milieuheffing op energie stijgt jaarlijks gigantisch en nu blijkt dat niet voor milieu gebruikt te worden

 

Ministers en staatssecretarissen geven informatie die keer op keer niet klopt, en ze blijven gewoon zitten

 

De No-Claimregeling hoeft bijna niets uit te keren omdat één keer ziekenhuis het al opslokt

 

Steeds meer dijken blijken half in te storten, en er wordt nauwelijks iets aan gedaan (hier nu wel trouwens)

 

De gemeentes worden stééds meer gekort en moeten toch stééds meer doen

 

En nog véél meer….

 

En tóch gaat het begrotingstekort van ons land weer stijgen!

 

 Ik snap er niets meer van...