Hans Langbroek,áraadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Spoeddebat: Jaarlijks 21.000 Nederlanders dood door milieuvervuiling

13 juni 2007

GroenLinks is geschokt door het feit dat er jaarlijks in Nederland 21.000 mensen sterven door milieuvervuiling. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van de VN en de Wereld Gezondheidsorganisatie. GroenLinks wil een spoeddebat met de ministers voor Milieu en Volksgezondheid nu blijkt dat 14% van de sterfgevallen in Nederland door milieuvervuiling wordt veroorzaakt.


Terecht was er afgelopen weken aandacht voor de 1700 dodelijke slachtoffers van medische missers. Het is ook goed dat minister Klink de ambitie heeft geformuleerd dit aantal te willen halveren. GroenLinks roept hem en minister Cramer op om ook het aantal dodelijke slachtoffers van milieuvervuiling in deze kabinetsperiode te halveren.

Veel meer actie is nodig en mogelijk. Nederland doet het volgens dit VN/WHO onderzoek veel slechter dan haar buurlanden BelgiŰ en Duitsland. Dat betekent dat Nederland achterloopt in adequaat beleid en dus een flinke inhaalslag moet Ún kan maken. Alleen al door de slechte luchtkwaliteit sterven er in Nederland jaarlijks 3600 mensen, bijna 4 keer zo veel als het aantal verkeersdoden. Handhaving van de normen voor luchtkwaliteit dient veel scherper te worden; maar ook in het mobiliteitsbeleid moet fors worden ingegrepen. De vraag is of de Nederlandse regering de ernst van de milieuvervuiling wel onderkent en het lef heeft adequate maatregelen te nemen.

Wijnand Duyvendak