Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Discriminatie volgens het kabinet
Gezocht: medestanders!

(7 oktober 2007)

Onderstaand artikel komt van de internetpagina van het NHD, en zal op 8 oktober wel in de papieren versie verschijnen. Uiteraard heb ik er een mening over, en die staat onder het artikel:

Discriminatie

Gepubliceerd op 07 oktober 2007, 21:27

Bij zijn aantreden heeft het kabinet gezegd prioriteit te willen geven aan de bestrijding van discriminatie. De ’Aanwijzing discriminatie’ van het college van procureurs-generaal van het openbaar ministerie, die vanaf 1 december ingaat, maakt duidelijk op welke manier het kabinet die prioriteit handen en voeten gaat geven.

De boodschap die uit de ’Aanwijzing’ opklinkt, is duidelijk: Justitie gaat harder optreden tegen discriminatie. Het openbaar ministerie gaat bijvoorbeeld bij delicten waar discriminatie een rol speelt, de strafeis met een kwart verzwaren. De politie zal voortaan niet alleen de aangiften, maar ook alle meldingen van discriminatie in behandeling nemen. De politie gaat minderheden aansporen vaker aangifte te doen.

Aan elk politiekorps wordt een officier van justitie toegevoegd die zich speciaal met discriminatiezaken gaat bezighouden. Binnen de korpsen worden mensen aangesteld die zich speciaal met het onderwerp gaan bezighouden. Daarnaast wordt regelmatig overleg gepleegd met lokale organisaties tegen racisme, waarbij actief navraag gedaan zal worden naar incidenten. Belangenorganisaties hebben al laten weten dat politieagenten zullen moeten leren om op het punt van discriminatie door te vragen.

Interessant is dat nu eindelijk ook aandacht wordt besteed aan de vormen van discriminatie die niet strafbaar zijn. Daarmee erkent het kabinet en daarmee het openbaar ministerie en de politie, dat deze ’geaccepteerde’ ziekmakende vormen van discriminatie minstens zo kwalijk zijn als de strafbare uitingen ervan. Wilders zal wel weer vinden dat we het niet veel gekker moeten maken in dit land.

Jan Geert Majoor

Bovenstaand bericht uit het NHD geeft dus aan dat het kabinet iets tegen discriminatie wil gaan doen. Heel veel dingen kunnen we hierover zeggen. Wat ik persoonlijk wel “leuk” vind om even op in te gaan is de laatste alinea, over ziekmakende geaccepteerde vormen van discriminatie.

Als ik letterlijk inga op dat stuk tekst, dan kun je stellen dat het vorige kabinet én dit kabinet dus een ziekmakende vorm van discriminatie toepassen op de mensen die in Nederland wonen. Namelijk de vorm van discriminatie die het laat afhangen van de hoeveelheid geld welke een persoon heeft of diegene meer of minder gezond zou kunnen blijven.
Het vorige kabinet heeft een ziektekostenverzekeringssysteem geïntroduceerd dat mensen met meer geld meer kansen geeft op overleving en gezond blijven dan mensen met minder geld. Des te meer inkomen en geld een persoon heeft, des te betere en uitgebreidere vormen van medische zorg hij zich kan permitteren.

Des te meer inkomen en geld een persoon heeft, des te beter is hij in staat gezondere voedsel- en drinkwaren aan te schaffen en gezond te blijven.

Mensen met minder geld hebben vaak banen waarbij ze vaker in aanraking komen met chemicaliën, hebben banen die vaker fysiek zwaar belastend zijn; hebben dus vaker banen die ziekmakend zijn in enige vorm.

Minder geld houdt dus in minder gezond kunnen eten, vaker werk hebben dat potentieel ziekmakend is op de langere termijn, en minder in staat zijn een totaalpakket aan ziektekosten kunnen verzekeren. Dat heet ziekmakende discriminatie op basis van de hoeveelheid geld welke iemand heeft! Ik vraag me af of de speciale Officieren van Justitie hier ook op zullen ingaan, of een aangifte hierover zullen afdoen als “dit is aan de politiek”… Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel dus vermoed ik.

In ieder geval ga ik in december proberen aangifte te doen van deze discriminatie. Wie o wie, van welk pluimage dan ook, zou dat samen met me willen doen? Samen sta je sterker!

Hans Langbroek