Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Aan de AEL geschreven
(25 december 2004)
 
 
In het kader van het zoeken van de dialoog en de discussie met vertegenwoordigers van de politieke islam in Nederland, wat de landelijke overheid graag wil dat wij burgers doen, dacht ik: "Laat ik als doorsneeburger nu dan eens daarmee beginnen en een als redelijk radicaal geziene organisatie aanschrijven met m'n mening over wat zij vinden, zeggen en publiceren". Dus heb ik onderstaande email verstuurd naar die organisatie.
Ik heb gereageerd op een AEL-tekst welke ik ook op deze site heb staan, klik op [tekst]. In mijn ogen een behoorlijk radicale tekst als je hem echt goed doorleest en kijkt wat een aantal beweringen inhouden voor onze open, vrije Nederlandse samenleving. Die zo moet blijven!
Nu is de AEL (nog) geen organisatie van groot politiek belang, gezien de resutaten die ze behaalde bij de verkiezingen in België (rond de 1400 stemmen...), maar qua stemgeluid en buldervolume is ze wél behoorlijk aanwezig! Dat zou mensen kunnen beďnvloeden, en door het sóórt geluid zéker wel kunnen laten radicaliseren.
Maar okee, onderstaand m'n welgemeende episteltje dat ik de AEL toegestuurd heb per email. Kan iedereen doen!
 
Geachte AEL,
 
[Onderstaande] heb ik enige tijd terug van uw website gekopieerd. Het is een lange tekst, met veel informatie over de uitgangspunten van waaruit de AEL de visie neerzet over de plaats van in Europa levende arabische moslims in de europese samenleving.
Ik denk toch dat er op veel punten kritiek geleverd kan worden op deze tekst. Als ik onderstaande in ogenschouw neem begrijp ik dus inderdaad ook beter wat in Canada gebeurt, namelijk dat door islamitische argumenten welke op onderstaande lijken de moslims in dat land deels hun eigen islamitische wetgeving mogen gaan invoeren binnen de eigen bevolkingsgroep. Ook waar die wetgeving botst met de nationale wetgeving, bijvoorbeeld het familierecht.
U begrijpt dat ik als doorsneeburger van Nederland me totaal niet kan verenigen met dergelijke zaken, de wet dient voor iedereen te gelden. Ook voor degenen die zich vrijwillig in dit land wensen te vestigen, ondanks dat hun religieuze wetgeving botst met de wetgeving van het  land waar ze zich wensen te vestigen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik me dan ook totaal niet kan vinden in wat de AEL beweert: dat ze geen gevaar is voor de leefwijze in dit land, ook gezien het expansionistische karakter van de islam. Dit doet me denken aan het karakter dat veel richtingen van christelijke godsdiensten ook hebben laten zien in het verleden, en sommige zelfs nog hedentendage. Dit heeft geleid tot veel ellende voor mensen die anders dachten dan die godsdiensten. Ook in landen waar de islam zich als macht kan laten gelden is deze ellende voor veel andersdenkenden aanwezig, in gevallen zelfs tot het leiden naar levensverlies toe. Ook dat keur ik ten zeerste af.
 
Met vriendelijke groeten, en hopend op een samenleving met gelijke rechten onder één wetgeving voor iedereen (inclusief vrije meningsuiting),
 
Hans Langbroek
Raadslid voor de lokale partij Nieuw Enkhuizen, landelijk lid van GroenLinks

 
Antwoord AEL op schrijven
(26-12-2004)

De heer Nabil Marmouch, voorzitter van de AEL Nederland, meldde per retourmail dat de AEL Nederland reeds afstand genomen had van de tekst waarop ik gereageerd had. De ledenconsultatie verwierp de tekst, en deze staat niet meer op de partijsite.
Ik denk persoonlijk dat dat goed is, het is een tekst die oproept tot een vorm van fascisme. Als je een religie als enige ware religie stelt en dat ideologisch verbindt aan een etnische groepering, oftewel daaruit volgend die groepering als superieur neerzet (in dit geval de Arabieren), dat heet dat fascisme. Adolf Hitler predikte hetzelfde, maar dan met een ander "superieur" etnisch ideaal, en daar is uiteindelijk niemand blij mee geweest!
En nu kijken of de AEL zich in de praktijk houdt aan wat ze in haar publicaties over democratie, vrijheid van denken en meningsuiting, vrijheid van religieus handelen binnen de algemeen geldende wet etcetera stelt. De toekomst zal het leren.
Als u belangstelling hebt voor de standpunten van de AEL, klik op [AEL]