Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Democratssszzzzziezzz…..

(22 februari 2007)

 

Eens, van lang geleden tot vijf jaar geleden, zaten de colleges van dit land gerieflijk aan de macht te zitten zijn. De wethouders waren ook raadslid, en stemden dus mooi voor hun eigen voorstellen. De aangeplakte politieke fracties volgden lijdzaam en gedwee, en de democratie was ver te zoeken. Die was er slechts voor de vorm eens in de vier jaar met de lokale verkiezingen. Opposities staken nog wel eens van wal, doch bijvoorbeeld in Enkhuizen was dan het “9 is meer dan 8” niet van de lucht. Dat heette monisme. Barre tijden voor debat….

Op een dag besloot de commissie Elzinga om het lokale politieke stelsel wat interessanter en democratischer te maken. Hij koppelde de colleges los van de raad, en wethouders konden niet meer voor hun eigen voorstellen stemmen. Daardoor werden fracties van coalities wat vrijer, en was er in de raad meer ruimte voor debat. Door die ruimte kregen opposities ook meer adem, en dus meer invloed. Fracties konden ook ineens eigen voorstellen indienen. De democratie was volwassener geworden! Dat heette dualisme.

De colleges van Burgemeester & Wethouders vet balen natuurlijk! Ze moesten nu ineens regelmatig actief meerderheden zoeken voor voorstellen die buiten gesloten coalitieakkoorden lagen, het ging niet meer vanzelf. Het dualisme werd even een soort chaos, maar de discussies in de raad waren heftiger en leuker om te volgen voor burgers en raadsleden zelf. De gemeenteraden waren zich ineens bewust van hun toegenomen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en de lokale politiek waar dan ook leefde er lustig en vrolijk op los. In den lande werden er meer wethouders van hun gerieflijke stoelen gewipt door wanprestaties en ineens ergens iets voor moeten doen dan ooit tevoren. De burger kreeg het via de gemeenteraden écht voor het zeggen, holadiejéé! Het ging in het hele land hetzelfde, niet alleen ons Enkhuizen deed het op die manier.

Maar nu…. Er is een machtsomwenteling gekomen. De colleges slaan terug. Wederom: niet alleen in Enkhuizen, maar in het hele land. De colleges van Burgermeester & Wethouders gebruiken de grote hoeveelheid in één grote bulk uitgestorte nieuwe wetgeving van het Rijk richting de gemeentes om raden voor het blok te zetten. Doordat raden minder zich minder goed kunnen voorbereiden dan colleges, tenslotte hebben de meeste raadsleden gewoon een baan naast hun politieke werk, gooien de colleges de meest complexe wetgeving achter elkaar door de raad in. Met daartussenin wat zelfbedachte voorstelletjes die ze even trachten overal doorheen te laten glippen, aalglad! Raden kunnen vaak niet anders dan enkel en alleen “ja” of “nee” zeggen, de discussie is al lamgeslagen. “Ja” zeggen kan tegen de eigenlijke wil zijn, “nee” zeggen kan opblazen van een politiek samenwerkingsverband als bijvoorbeeld een coalitie betekenen. De colleges doen dit bewust, ze hebben geleerd van de afgelopen democratisch verlopen vier jaar en drukken dit soort dingen de kop in om net zoals in het monisme weer gerieflijk achterover te kunnen leunen in hun grote stoelen en de boel te runnen zoals ze zelf willen. Zonder weerstand en tegenspraak. Dág debat, dág discussies, dág bére-interessante vorige vier jaar….

Dus mijn oproep en advies aan alle raden ter lande, aan alle afzonderlijke raadsleden, aan oppositieleden en coalitieleden, aan grote fracties en éénmansfracties: trekt ten strijde! Laat de democratie zegevieren! Debatteer gewoon door, ondanks alle denkbare dreigementen van colleges over geldtekort, instabiliteit, moties van wantrouwen en anderszins, tijdtekort, en boze woorden! Discussie is democratie, debat en meningen uitwisselen is democratie, samen een afgewogen besluit nemen is democratie, het ergens écht wel of niet mee eens zijn is democratie! Openheid is democratie! Vrijheid om te zeggen wat je vindt is democratie! En democratie is de kiezers vertegenwoordigen, en dat is het fundament van alles!!!

 

Hans Langbroek