Hans Langbroek, raadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Dag vertrouwen, dag eerlijkheid, dag centjes....
(29 december 2010, bron )

In deze tijd, waarin ons als EU-burgers die straks met hun 67e jaar pensioengerechtigd zijn, gevraagd wordt financieel solidair te zijn met andere EU-burgers wier pensioengerechtigde leeftijd bruut omhoog getrokken wordt van 52 jaar naar 56 jaar, en zelfs een onmenselijke 57 of 58 jaar, is onderstaande een uiterst terecht boosmakend iets.
Dit doet het vertrouwen in hogere overheden dalen tot onder het nulpunt. Overheden klagen over dalend vertrouwen, doch noemen niet de redenen waarom dat vertrouwen daalt. Men strooit zichzelf zand in de ogen door redenen te noemen/verzinnen als "wegvallende zekerheden", "onzekerheid door schaalvergrotingen", en dat soort onwaarheden. Dat de werkelijk reden gewoon aantoonbaar liegen is, structureel aantoonbaar liegen van overheden naar burgers, kijkt men in een ingewikkeld psychologisch proces weg.
Het wordt tijd voor een grote opruiming onder de hogere overheden, in de letterlijke zin. Ze zijn namelijk slecht. Nee, er is géén ander woord voor. Slechts slecht.

EU financiert moskeebouw in Athene

E.J. BRON - 28 DECEMBER 2010


 

Ondanks het door personen zoals Thilo Sarrazin in Europa aangezette islamdebat verandert er niets. Alles gaat net zoals voorheen – alleen nóg absurder en nóg sneller.
In Griekenland bijvoorbeeld worden met miljardenhulp uit Brussel (dus van ons belastinggeld) nu eerst eens twee moskeeën gebouwd.

Terwijl er in de kassen van veel bankroete Europese landen een gapende leegte heerst, is er voor de hulp bij de uitbreiding van de islam in Europa blijkbaar overal genoeg geld voorhanden. Een van de eerste maatregelen na het overmaken van miljardenhulp uit Brussel aan de Griekse regering in 2010 was de aankondiging in Athene om voor 15 miljoen euro een grote moskee te bouwen. Een eerste (provisorische) zal al midden 2011 ten westen van Athene in Elaionas op het terrein van een voormalig marinesteunpunt klaar zijn. De tweede (een megaproject) uiterlijk in 2012. U hebt het goed gelezen: de bankroete Griekse regering heeft met het, ook door Nederlandse belastingbetalers gefinancierde, hulppakket als een van de eerste maatregelen opdracht gegeven tot de bouw van moskeeën. Het Griekse dagblad »Ta Nea« berichtte met onbegrip over het besluit van Athene: Pakistaanse en Saoedische kranten waren echter enthousiast – alleen de Nederlandse belastingbetalers hebben tot nu toe niets gehoord over wat er met een deel van het door hen ter beschikking gestelde geld gebeurt. 
Eerder hadden de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa samen met de Europese Commissie er hun bezorgdheid over geuit, dat meerdere tienduizend illegaal in het stedelijke gebied van Athene verblijvende immigranten uit islamitische landen (overwegend Irakezen, Egyptenaren, Pakistani en Afghanen) nog altijd geen eigen moskee in Athene bezitten. De regering in Athene moest zich er onder druk vanuit Brussel toe verplichten om de moslims een 1,7 hectare groot terrein voor de moskeebouw ter beschikking te stellen, de planning- en bouwkosten op zich te nemen en ook het toekomstige onderhoud van de moskee evenals het salaris van de imam te betalen. Overal in Griekenland neemt nu het protest tegen deze gulheid toe, want tegelijkertijd dwingen de EU en het IMF de Griekse regering tot strenge bezuinigingsmaatregelen. Veel Grieken begrijpen niet waarom hun salarissen gekort en tegelijkertijd met publieke gelden moskeeën gebouwd worden.

De Atheense pensioengerechtigde Maria Kontou wordt in de Engelstalige krant »Athens Plus« geciteerd met de woorden: »Wat moet dat allemaal? Hebben wij Grieken ooit ergens in het buitenland financiële steun gekregen om daar Grieks-orthodoxe kerken te kunnen bouwen?« Op 10 december 2010 verklaarde de Griekse minister-president George Papandreou in het parlement, dat hij de moskeebouw tegen alle verzet in zou doordrukken.

 

Niet alleen in Europa, maar overal in Europa verandert de islam nu razendsnel ons waardesysteem.  

 

Bron:

http://tinyurl.com/2dn8zk3

Auteur: Udo Ulfkotte

 

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron