Hans Langbroek,áraadslid voor Het Enkhuizer Alternatief

   

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad (George Orwell)

Over dak- en thuislozen II
(24 december 2005)

Onderstaand een commentaar van NHD-journalist Paul Gutter op het gebeuren rond Marga Jansen de laatste dagen. Het is grotendeels hoe ik het zie, gewoon hoe het zit allemaal. Ik heb het gekopieerd en hier neergezet:

Op straat

Van onze verslaggever

Dakloos in Enkhuizen anno 2005. Terwijl iedereen in de stad zich vanavond om de kerstboom schaart, slaapt Marga Jansen op straat. Triest. Ook triest zijn de verwijten die de Socialistische Partij (SP) en burgemeester Jan Baas elkaar naar het hoofd slingeren in deze schrijnende situatie. De SP vindt dat er al veel te lang gepraat wordt over een oplossing en beticht Baas van 'politiek gedraai'. De burgemeester op zijn beurt doet de acties van de SP om Marga te helpen af als 'verkiezingspropaganda'.

Beide partijen doen elkaar daarmee geen recht. De SP komt op voor de belangen van een burger en dat is precies wat je van een politieke partij mag verwachten. Verkiezingstijd of niet. Maar Baas komt ˇˇk op voor de belangen van burgers en lijkt oprecht op zoek naar een oplossing. Alleen is de (tussen)oplossing van de SP de zijne niet. Want natuurlijk is het een kleine moeite om een ontheffing te verlenen voor het slapen op of aan de weg. Een caravan op de Flevolaan en klaar is Kees.

Maar een Úchte oplossing is het natuurlijk niet. Je verplaatst het probleem naar de rand van de stad, maar ondertussen blijft het wel gewoon bestaan. Bovendien is Baas bang dat als er eenmaal een caravan staat, er snel meer zullen volgen. Dat is niet zo verwonderlijk. Enkhuizen heeft slechte ervaringen met gedogen en worstelt daardoor nu met problemen in de havens en overlast rond de coffeeshop.

De SP heeft gelijk als ze zegt dat Marga hulp nodig heeft. Maar hulp krijgen is ook een kwestie van hulp willen. Marga kan niet voor zichzelf en haar dieren zorgen en dat is een van de redenen dat ze indertijd haar huis is kwijtgeraakt. Als ze echt wil, dan heeft ze volgens Baas bij wijze van spreken morgen weer een woning en krijgt ze professionele hulp. Maar dan moet ze wel afstand doen van haar dieren, al is het maar voor de tijd die nodig is om haar leven weer op de rails te krijgen.

Wil ze dat niet, dan zal een echte oplossing er waarschijnlijk nooit komen. Zolang Marga nog geen direct gevaar vormt voor zichzelf of haar omgeving kan Baas haar namelijk niet gedwongen laten opnemen of verplichten hulp te accepteren. Ze is vrij om te gaan en staan waar ze wil. Ook dat is een van de verworvenheden van onze democratie.

PAUL GUTTER